woensdag 15 juni 2016

Heraldicum Disputationes jaargang 21 nr. 2 (2016)Inhoudsopgave van het tweede nummer van jaargang 2016 van Heraldicum Disputationes: 

  • 36 Mark zilver voor een hondenkop, door Arnold Rabbow
  • Iets over helmgenootschappen, door Marc Van de Cruys
  • Ridder Willem Norys (ca. 1450-1512) weldoener der Huijbergse Wilhelmieten, door A.M. Bosters
  • Vragen bij een Oudenaardse rol met een zegel van Leeuwerghem, door Dominique Delgrange
  • Een rouwbord Triest te Sint-Joris (Beernem) met een merkwaardige sterfdatum, door Stefan Crick
Ook in dit nummer: ingezonden brieven, mededelingen en signaleringen van nieuwe boeken in de afdeling Disputationes en een bijlage met nieuwe wapens gepasseerd voor de Vlaamse Heraldische Raad.

Uitgever: Marc Van de Cruys, Krommelei 47, 2110 Wijnegem (België)
Heraldicum Disputationes verschijnt vier keer per jaar.
Prijs: € 20,- per jaar, € 6,00 voor losse nummers (€ 7,50 voor Nederland.)
Zie http://users.telenet.be/homunculus/heraldiek.html