dinsdag 24 mei 2016

CBG | Familiewapens herbekijkt terminologie
Heraldiek werkt sinds de Middeleeuwen met een krachtig jargon en gestileerde, ja karikaturale vormen, stereotypen. De Heraldische Databank, die dit jaar zichtbaar zal worden onder de naam CBG | Familiewapens, is bestemd voor iedereen. Het huidige debat over racisme deed bij ons de vraag rijzen hoe het met onze beschrijvingen stond. We vonden een stuk of vijftien oude records die aan herziening toe waren. Hoewel het vanuit wetenschappelijk oogpunt onwenselijk is om de geschiedenis te veranderen en de clichébeelden die voorheen leefden aan te passen, was het voor wat de taal (het 'blazoeneren') betreft ernstig tijd voor verbetering: 'In goud een stappende neger' kon-écht-niet. Het is nu 'in goud een lopende zwarte naakte man' geworden. In de heraldiek associëren we 'stappen' met dieren en dat een zwarte man automatisch naakt zou zijn is een koloniaal beeld van ver vóór Huckleberry Finn. Nu is het onderscheid met een 'zilveren vrouw' en een 'rode pijl' vanzelf weggevallen. Het is vanuit heraldisch oogpunt nog functioneler ook. Overigens werd het woord 'neger' nooit in het vademecum van Pama opgenomen (Heraldiek en Genealogie : een encyclopedisch vademecum, 1969).maandag 23 mei 2016

Schweizer Archiv für Heraldik 2016

Het drietalige (Duits, Frans, Italiaans) tijdschrift Schweizer Archiv für Heraldik (Archivum Heraldicum), uitgegeven door het Schweizerische Heraldische Gesellschaft, heeft inmiddels de transformatie van tweejaarlijks tijdschrift naar een jaarboek gemaakt, al heet het officieel niet zo.


De rijk geïllustreerde en 311 pagina's tellende uitgave bevat de volgende hoofdartikelen:


J.-B. de Vaivre: À propos des stalles de l'Ordre de la Toison d'Or á la Sainte-Chapelle de Dijon
G. Rocculi:  Sull'araldica della Dominazione Francese nel ducato di Milano
B. Weber: Wappen im Kanton Bern
R. Kamm: das Fridolin-Wappen
A. Maissen: Heraldica Lumneziana - Wappenfresken in der Kapelle St. Sebastian und St. Rochus in Vella
R. Hasler: Frühneutzeitliche Neuenburger Glasgemälde im Museum für Kunst und Geschichte von Neuenburg
H. Wipf: deus spes nostra est - Zur Herkunft und Verwendung des Schaffhauser Wahlspruchs
Im Zeichen von Repräsentation und Legitimation - Der Wappenfries der eidgenössichen Landvögte im Schloss Frauenfeld
S. Doswald & B. Moser: Sichtbare Hausgeschichten - Wappen an und in Zuger Häusern
H. Boxler: Die Vögte des Augustiner-Chorherren-Stiftes Embrach und ihre Verstädterung in Winterthur und Klein-Basel
H. Ruegg: Fusionwappen - Problemfall oder eine neue Wappenkategorie?
V. Lieber: Porcelaines de Chine et jetons de nacre aux armes de familles suisses, 1740-1780
P.-Y. Favez: Les armoiries de la famille de Rumines
L. Barrelet: Les armoiries des Barrelet de Boveresse
L. Biewer: Der Berliner Historiker Friedrich Rühs (1781-1820) und seine Bedeutung für die Heraldik
P. Sulser: Glasmaler Drenckhahn - Portrait eines wiederentdecktes Heraldikers
S. Sille: Manuskripte in der Sammlung der Gesellschaftsbibliothek
R. Kälin: Das Wappenbuch Schweizerischen Heraldischen Gesellschaft aus der Gründungszeit


Zie de (drietalige) website voor meer informatie. Het tijdschrift kan worden ingezien in de leeszaal van het CBG te Den Haag.

donderdag 19 mei 2016

Deventer wapenpaneel Van Middachten / Ten Duijnen in EngelandHoe kan dit? Een Britse handelaar in antieke meubelen merkte niet op dat dit eiken paneel van Nederlandse origine is en dat hij het tientallen jaren te jong had gedateerd. Een eenvoudig onderzoekje had dit stuk naar een historisch betere plek kunnen leiden, maar het is helaas - zo gaat dat - al verkocht. Dit stuk zou een schitterende aanvulling kunnen zijn op de erfgoedcollectie van de gemeente Deventer...
Deventer? Ja, en wel in de Polstraat. Daar bezat midden zestiende eeuw het echtpaar Johan van Middachten (overl. 1566) en Johanna ten Duijnen (ten Duen, overl. 1573) twee huizen. Het is mogelijk dat dit adellijk-patricische echtpaar op één van die locaties dit paneel heeft laten aanbrengen (of in een ander huis) boven een deur of haardpartij. De Van Middachtens waren Gelders-Overijsselse riddermatigen, de Ten Duens leverden onder andere bestuurders voor de Deventer magistraat.
Een Deventer schepenakte van 17 mei 1564 vermeldt de verkoop van de twee huizen aan Reijner Swaefken en diens vrouw Geertruid, dochter van voornoemde Johanna ten Duijn(en) uit haar eerste huwelijk met Seino Mulert.


Blazoenering:
Gedeeld: I in rood een uitgeschulpt kruis, vergezeld van vier droogscheerdersscharen, alles zilver (Middachten); II in blauw een zilveren ankerkruis (Ten Duijnen). Helmteken: een gaande rode vos.


Het paneel is nooit in enig Nederlands particulier bezit gesignaleerd en wordt nergens in een Nederlandse heraldische collectie (Muschart, Steenkamp-Damstra) vermeld. Het verblijft mogelijk al heel lang op Brits grondgebied. Er was in het kielzog van koning stadhouder Willem van Oranje (Willen III) rond 1700 een levendig contact tussen de riddermatige families van de IJsselvallei en Engeland, dus wie weet...


lit.: Geschiedenis van het geslacht Van Middachten 1190-1901, bronnenstudie door W. Wijnaendts van Resandt ('s-Gravenhage 1913)