dinsdag 29 maart 2016

Blazoen, jrg. 2, nr. 1

Inhoudsopgave:

Heraldiek onder de loep: Het Sachsenross, door R. de Neve
De waterput heraldisch bekeken en de variaties in het familiewapen Pet, door A. Zeven
Clublogo's in het Nederlandse profvoetbal, door R. de Neve

Verder bevat dit nummer de rubrieken Vrijkwartier (forum) en Heraldiek in het nieuws, alsmede een summary in English van het hoofdartikel.Uitgever: Stichting Nederlands Genootschap voor Heraldiek
Blazoen verschijnt vier keer per jaar voor de Vrienden van het NGH (min. € 25,00 per jaar)

maandag 21 maart 2016

Heraldicum Disputationes jaargang 21 nr. 1 (2016)Inhoudsopgave van het eerste nummer van jaargang 2016 van Heraldicum Disputationes: 

  • à la bende et dix-sept billettes, door Giedo Haudenhuyse
  • Het Witte Paard van Uffington, door Marc Van de Cruys
  • Anders Daae's artikel '700 jaar gebruik van zegel en wapen in de familie Daae' nabeschouwd, door Roel de Neve
  • Een onbekend zegel van Menen, door Dominique Delgrange
  • Een hondenhalsband met het wapen van de Antwerpenaar Pieter Roose, door Anton C. Zeven
Ook in dit nummer: ingezonden brieven, mededelingen en signaleringen van nieuwe boeken in de afdeling Disputationes en een bijlage met nieuwe wapens gepasseerd voor de Vlaamse Heraldische Raad.

Uitgever: Marc Van de Cruys, Krommelei 47, 2110 Wijnegem (België)
Heraldicum Disputationes verschijnt vier keer per jaar.
Prijs: € 20,- per jaar, € 6,00 voor losse nummers (€ 7,50 voor Nederland.)
Zie http://users.telenet.be/homunculus/heraldiek.html

De maan, de wassenaar en de maanroosMet gevoel voor detail en humor wijdt Marc Van de Cruys de jubileumuitgave 2015 van Heraldicum Disputationes aan heraldische varities op de maan, zoals de wassenaar en de maanroos of lunel (een kruisvormige zetting van vier elkaar aanstotende wassenaars). In 64 pagina's gaat hij uitputtend in op de configuraties met één of meerdere manen, de neerslag in badges, de symboliek, wijze van blazoeneren en de historie van de wassenaar als wapenfiguur.


Interessant is de vermeende connectie tussen het maansymbool en de (vroege) islam. Die is anders dan velen steeds hebben aangenomen; relaties met de kruistochten zijn nooit aangetoond. De zich uitbreidende islam onderscheidde zich niet met symbolen maar met effen gekleurde vlaggen en lettertekens. Het latere Ottomaanse Rijk (1302-1918) echter, voerde in de strijd tegen het Westen de wassende maan als een van haar veldtekens. De Ottomanen (vaak ook 'de Turken' genoemd) lijfden vanaf 1517 ook Arabische gebieden in. Omdat er binnen het Ottomaanse Rijk geen scheiding was tussen religie en staat, is men het krijgssymbool van de wassende maan gaan associëren met religieuze identiteit. Arabië wordt met haar bedevaartplaatsen Mekka en Medina daarom vaak ten onrechte gezien als bakermat van de maan en de ster. In oorsprong was het eerder een tribaal symbool uit Klein-Azië. Ook spelen in de christelijke iconografie de maan en de ster een rol bij de Mariaverering; de moeder van Christus wordt vaak staand op een maansikkel afgebeeld. Dat zou weer een afgeleide zijn van de maangodin uit de klassieke oudheid.


Uitgever: Marc Van de Cruys, Krommelei 47, 2110 Wijnegem (België)
Heraldicum Disputationes verschijnt vier keer per jaar.
Prijs: € 20,- per jaar, € 6,00 voor losse nummers (€ 7,50 voor Nederland.)
Zie http://users.telenet.be/homunculus/heraldiek.html

donderdag 10 maart 2016

De kroon als icoon (4)In het recent verschenen boek van Jac. Biemans over het leven van August von Bonstetten is een prent opgenomen van Willem de Eerste, als soeverein vorst van de Nederlanden. Boven het ingekleurde portret is zijn persoonlijke wapen en het wapen van de Republiek aangebracht, het geheel bekroond met een prinsenkroon (wel vorstelijk, maar nog niet Koninklijk).
De informele kroon die op de proclamatie van 1814 voorkwam (hij komt in het Nederlandse kronenstelsel niet voor), was geen heraldische ééndagsvlieg maar maakte deel uit van een weldoordacht PR-programma van onze eerste koning.
In een eerdere blogpost besteedden we aandacht aan de kruisvormige bladeren van de kroon, die door een Engelse graveur moeten zijn gemaakt en sterk Engels geïnsprireerd zijn.