woensdag 4 november 2015

Omvangrijke update Heraldische Databank
De Heraldische Databank is onlangs aangevuld met veel onbekend materiaal. Voor wat betreft ouderdom, kwaliteit en uniciteit van de objecten is deze update een wezenlijke verrijking. Wie getrunceerd zoekt op "losse heraldiek op papier", "coll. Belonje", en "coll. De Vries" kan zien dat de afdeling heraldiek van het CBG met haar drie vrijwilligers Ad Hoeijenbos, Ton van de Coevering en Erik Godin niet heeft stilgezeten.

De collectie De Vries bevat lakafdrukken uit de tweede helft van de twintigste eeuw. Behalve veel bekende adellijke en patricische familiewapens zijn tal van wapens beschreven die stammen van na de Tweede Wereldoorlog (nieuwe ontwerpen) of wapens die wederrechtelijk zijn toegeëigend of herontdekt in de periode 1960-1990. Ook zijn er buitenlandse familiewapens te vinden, mogelijk van expat-families die tijdelijk in 's-Gravenhage gevestigd waren en bij juwelier Backers hun ring lieten graveren.

De collectie Belonje wordt momenteel door een vrijwilliger bewerkt. Daarbij komt veel heraldische fotodocumentatie tevoorschijn uit Westfalen. In deze documentatie is veel Middeleeuws materiaal van adellijke families te vinden.

De collectie losse heraldiek op papier is een verzameling waardevolle en kunsthistorisch interessante schilderingen en tekeningen die nog niet eerder diepgaand was beschreven.

De Heraldische Databank richt zich primair op Nederlandse familiewapens (dus geen overheidsheraldiek). Familiewapens uit Vlaanderen en Westfalen worden als belangrijk genealogisch Umfeld gezien en als periferie dus wel betrokken in de databank.