dinsdag 9 juni 2015

Blazoen : kwartaalblad voor heraldiek en zegelkunde, jrg. 1, nr. 1

Sinds kort heeft het nieuw opgerichte Nederlands Genootschap voor Heraldiek een eigen tijdschrift: Blazoen.
 
Inhoudsopgave:
  • Een heraldisch eerbetoon van Jakob B. Bronsema, door B. Grothues
  • Van hoorns, horens en van horen zeggen, door W. Coolen
  • Een wapen voor de basiliek van de Heilige Catharina te St. Petersburg, door A. Daae
  • Een stempel van het adellijke geslacht Klerck, door N.J.M. Biezen
  • De achttiende-eeuwse Arnhemse heraldisch schilder Willem ten Haegh, door A.C. Zeven
  • Uit andere bron (heraldische publicaties) en Vrijkwartier (rubriek met vragen wetenswaardigheden en reacties)


Uitgever: Stichting Nederlands Genootschap voor Heraldiek
Blazoen verschijnt vier keer per jaar voor de Vrienden van het NGH (min. € 25,00 per jaar)

maandag 8 juni 2015

Heraldicum Disputationes jaargang 29 nr. 2

Inhoudsopgave van het tweede nummer van jaargang 2015 van Heraldicum Disputationes:
  • Knoeien met kwartierstaten, door J.-M. van den Eeckhout
  • De 14 kwartieren van mr. Adriaen Nicolaesz. Boogaert, door H.K. Nagtegaal m.m.v. H.M. Morien
  • Een verloren grafsteen van Jan van den Brande en Anna de Brune, door D. Delgrange & M. Van de Cruys
  • Een zegelmatrijs met het wapen Veranneman (Gentbrugge), door D. Delgrange & M. Van de Cruys

Als gebruikelijk ook in dit nummer ingezonden brieven, mededelingen en signaleringen van nieuwe boeken in de afdeling Disputationes.

Uitgever: Marc Van de Cruys, Krommelei 47, 2110 Wijnegem (België)
Heraldicum Disputationes verschijnt vier keer per jaar.
Prijs: € 20,- per jaar, € 6,00 voor losse nummers (€ 7,50 voor Nederland.)
Zie http://users.telenet.be/homunculus/heraldiek.html