woensdag 22 april 2015

Herold-Jahrbuch, Neue Folge, jaarg. 19 (2014)

Onlangs verscheen de 19e jaargang (2014) van Herold-Jahrbuch, Neue Folge. In dit jaarboek van Der Herold, Verein für Heraldik, Genealogie und verwandte Wissenschaften zu Berlin staan de volgende artikelen:
  • Karl vom Stein zum Altenstein (1770-1840) - ein preussischer Kultusminister als Kunstsammler, door Ute Bednarz
  • Das grosse Siegel des Kardinals des Nikolaus von Kues (1401-1464), door Toni Diederich
  • Die Entwicklung heraldischer Normen im Heiligen Römischen Reich und in der Habsburgermonarchie, door Michael Göbl
  • Die Havelbergsche Wappengruppe, door Poul Graf von Holstein  (Over de oude toepassing van de combinatie van adelaarsvleugel en lelie.)
  • Zur Typologie der Wappenminiaturen, door Tomás Krejcik (Over de opbouw van heraldische composities op diploma's.)
  • "Und wenn es noch so falsch ist, so bleibt es doch unsere Tradition", door Harald Lönnecker (Over de heraldiek van Duitse studentenverenigingen.)
  • Die Beschränkung der Führungsbefugnis eines Familiesnwappens auf den Mannnesstam im Lichte der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau nach Art. 3 Abs. 2 Grundgezetz, door Martin Richau (Over heraldische ontwikkelingen rond overerfbaarheid van wapens na 1976.)
  • Von Georg Septimus Dieterichs (1690-1757) zu Ernst Landmann (1846-1926), door Gerhard Seibold (Over het historische ex libris in oude drukken.)

Leden van de Vereniging Herold ontvangen Herold-Jahrbuch en het kwartaalblad Der Herold gratis. Lidmaatschap kost € 48,- per jaar. Voor méér informatie: www.Herold-Verein.de

Zie ook de eerdere bijdragen over Der Herold in Heraldisch dossier@CBG.