maandag 12 januari 2015

De kroon als icoon (2)

Een alerte lezer van ons blog merkte op dat op het affiche van de musical Soldaat van Oranje niet de Nederlandse koningskroon is gebruikt, maar een die met de kruizen en lelies op de hoofdband erg Brits aandoet. Toch is deze weer anders is dan de semi-Britse kroon van de gewraakte postzegel.

Nou vertrok ons Koninklijk huis voor een poos naar Groot-Brittannië, maar dat was niet om de Britse kroon op te zetten. Ook hier is - waarschijnlijk om artistieke redenen - voor een 'mooiere' kroon gekozen.

Bij drama schijnt dit vaker te gebeuren. Zo is er veel kritiek geweest op onjuistheden in een tv-productie als The Tudors (2007-2010). Hier zijn bewuste keuzes gemaakt op grond van smaak en budgetbeperkingen. Zestiende-eeuwers rijden rond in Victoriaanse koetsen en de stoffen en kostuums waar de acteurs in gehuld waren, de haarlak in de krullende kapsels doen allemaal anachronistisch aan, of zijn geplooid naar de smaak van het Amerikaanse kijkerspubliek. Er zijn omwille van het drama zelfs feiten verdraaid. Maar aan één ding heeft de producent niet getornd, de heraldische koninklijke symboliek van de Tudors.

Juist daar waar je in geschiedschrijving, film of fictie ('faction') een specifiek persoon of groep personen beschrijft, moet je onzes inziens die specifieke symbolen hanteren. Bij een productie die mikt op de hoofden en harten van een 'Vaderlandsch' publiek is dit een faux pas.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten