maandag 15 december 2014

Wapens in het Friese Genealogysk Jierboek 2014

In het Genealogysk Jierboek 2014 van de Fryske Akademy een opgave van de nieuw geregistreerde familiewapens bij de Fryske Rie foar Heraldyk. De namen zijn: AKnol, Miedema, Steyn, Tolman / Talman en Vis.

Ook in het Genealogysk Jierboek 2014 een overzicht van wapens op zegels in het Historisch Centrum Leeuwarden, met getekende wapenafbeeldingen. Het betreft zegels uit de 15e en 16e eeuw. De navolgende namen komen daarin voor:
Aggo Broersma, Douwa Wlbitszoen, Feddo Gerke zoen, fedde Garcka zoen, Feika Uninga, Frans Simons, Funger Syrsma, garret Kammynga, Heenka tadinga, Jacobus Petri, Jan Rommarts, Jan en Peter Sijmons, Jelger Feykisma, Kempo Uninga, Martinus Lichtfoet, Mathias Everardi, Nicolaas Cleuting, Peter Kampstra, Petrus Haarlem, Petrus Syrici, Rennert, Reygnerus, Seerp Lyuwas zoen, Syka Mertena, Sythie, Syuck, Tyaert Burmannie, Tzumma Wiarda, Wilhelmus Frederici en Wpko Burmania.

Zie www.fryske-akademy.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten