maandag 22 september 2014

A Dictionary of Mottoes in England and Wales

De badge van The Harleian Society
A Dictionary of Mottoes in England and Wales is de titel van deel twintig uit de nieuwe serie The Publications of the Harleian Society en geschreven door Michael Powell Siddons. De Harleian Society (opgericht te London in 1869) is gespecialiseerd in familiehistorische bronpublicaties in de brede zin van het woord. In de loop van anderhalve eeuw is zij vanwege de geleverde kwaliteit een norm geworden, vooral als het gaat om het publiceren van de heraldische visitaties, die bewaard zijn gebleven bij The College of Arms.

Dit deel is eigenlijk een goed gedocumenteerde lijst van spreuken (onder meer gebaseerd op die visitaties, officiële heraldische controles) die in totaal in dertien typen onder te verdelen zijn. De bekendste zijn wel de spreuken onder het wapen, maar er zijn er ook die geassocieerd worden met personen (individuen of echtparen). Een ander type hoort bij het helmteken. Helmtekens (crests) spelen in de Angelsaksische heraldiek een belangrijke rol als pars pro toto voor het wapen, met name op die plaatsen waar de fysieke of sociale ruimte te beperkt is om groot uit te pakken. Het bekendst zijn wel de livrei- en manchetknopen, boekstempels en andere bescheiden vormen van toegepaste kunst. De crest is zo dominant geworden dat het vaak wordt verward met de coat-of-arms, het volledige wapen. Ook zijn er nog de badges, een aparte heraldische emblematiek waarbij deviezen, korte spreuken gebezigd worden.

In Nederland zijn wapenspeuken het ondergeschoven kindje van de heraldiek. Het bekendste en unieke zelfstandige werkje over dit onderwerp is Lijf- en wapenspreuken van het vorstelijk huis, van den Nederlandschen adel, van beroemde Nederlanders en buitenlanders enz. bijeengebracht en vertaald en met opgave der bronnen en verdere aanteekeningen voorzien (Utrecht 1893).

De uitgave is in te zien op de studiezaal van het CBG en te bestellen via The Harleian Society.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten