woensdag 25 juni 2014

Voortgang inventarisatie losse heraldiek op papier

Het is tijd om de oplettende lezer te informeren over de voortgang van de inventarisatie van de collectie losse heraldiek op papier die bij het CBG berust. In de vorige post kwam al even een laatmiddeleeuws tekeningetje voorbij, maar er is heel veel meer. Op dit moment worden door vrijwilligers de familiedossiers gecontroleerd op heraldisch materiaal dat soms eeuwenoud is. De stukken en stukjes die hierbij opduiken, worden gevoegd bij het eerder ontdekte materiaal en worden gedigitaliseerd, geconserveerd en in de heraldische databank beschreven.

Het arbeidsintensieve deelproject loopt nu drie jaar. Soms zijn de bij de wapens behorende namen bekend, maar niet de tekenaar of schilder. Soms duikt na een jaar plotseling een tekening op van dezelfde kunstenaarshand, zonder dat nog bekend is om wie het werkelijk gaat. De onderzoeker zet zogezegd vlaggetjes uit om clusters van overeenkomsten en verschillen te signaleren over de collectiegeschiedenis van het materiaal en uit welke bron het afkomstig (gesneden) is (wapenkaarten, manuscripten, ontwerptekeningen voor een naslagwerk, enzovoort). Het doel is de records in de heraldische databank te verrijken met gegevens zoals maker, techniek en verwant materiaal; zaken die voorheen minder belangrijk werden geacht. Men zag het vooral als documentatie en minder als kunst. De oorspronkelijke context was van ondergeschikt belang.

Hieronder laten we een voorbeeld zien van één van de vele oorspronkelijke tekeningen in waterverf die ten grondslag hebben gelegen aan het naslagwerk van A.A. Vorsterman van Oyen, Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche Familiën met genealogische en heraldische aantekeningen (Groningen 1888-1890). Waarschijnlijk is het bij het CBG terecht gekomen via de collectie Vorsterman van Oyen. Het betreft het wapen van de familie De Nerée tot Babberich. Toen nog een 'schetsje' met een vlekje op het blazoen, maar tegenwoordig steeds meer een vorm van kapitaal...
Geen opmerkingen:

Een reactie posten