woensdag 29 januari 2014

RKDexplore voor heraldisch onderzoek


Gisteren, 28 januari, hield Reinier van 't Zelfde tijdens het Stamboomcafé van het Centraal Bureau voor Genealogie een introductie over het gebruik van RKDexplore. Het is een portaal van de Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie bestemd voor (kunst)historisch onderzoek en feitelijk ook de homepage van het RKD zelf. Het bevat deelcollecties en toegangen over kunstenaars (RKDartists), afbeeldingen (RKDimages), portretten (RKDportraits), boeken (RKDlibrary), collecties (RKDcollections) en gedigitaliseerde ficheverzamelingen (RKDexerpts).
Voor heraldici en genealogen zijn met name de portretten en heraldische afbeeldingen van belang. Als men in het centrale zoekvenster 'heraldisch wapen' intikt, komt een enorme hoeveelheid beeldmateriaal naar boven.
Nuttig om door te vlooien, heerlijk om in te verdwalen. Een aanrader!

Reinier van 't Zelfde is ICT-medewerker van de RKD; de website www.rkd.nl is gemaakt in samenwerking met Picturae in Heilloo.
Het Stamboomcafé heeft met enige regelmaat sprekers op het gebied van de heraldiek, hou daarvoor onze CBG-agenda in de gaten.

maandag 20 januari 2014

Heraldisch Tijdschrift, jaargang 2013, nr. 4

In het vierde nummer van de jaargang 2013 van het Heraldisch Tijdschrift, de periodiek van de Afdeling Heraldiek van de Nederlandse Genealogische Vereniging, de volgende artikelen:

  • De leeuw in het wapen van Leeuwarden, 'Veit' en mythe, door Bernhard van Haersma Buma
  • Een zegelstempel Van Heijst, door N.J.M. Biezen
  • In de serie 'hedendaagse heraldici': Piet Bultsma-Vos, heraldisch ontwerper en tekenaar op adellijk niveau, door Bernard Grothues 
  • Kroon verleent Den Haag wapenspreuk 'Vrede en Recht', door R.W. van Dijk en J.A. de Boo
  • Wapen van Dick Schoon, oud-katholiek bisschop van Haarlem, door Hans van Heijningen
  • 200 jaar constitutionele monarchie, door J.A. de Boo
  • Loil. Een dorpswapen en -vlag, door Hans van Heijningen
  • Drie sixpacks en het wapen van de Italiaanse stad Agrigento, door Anton C. Zeven
Verder als gebruikelijk de rubrieken Periodieken en publicaties en Op de keper beschouwd (met vragen en reactie van lezers).

Het Heraldisch Tijdschrift verschijnt vier keer per jaar. Een abonnement kost € 20,- per jaar (NGV-leden € 18,-). Email: w.van.zon@hccnet.nl