maandag 9 december 2013

Heraldisch glas-in-lood in Zwitserland

In het tweede nummer van 2013 van het drietalige (Duits, Frans, Italiaans)  halfjaarlijkse tijdschrift Schweizer Archiv für Heraldik (Archivum Heraldicum), uitgegeven door het Schweizerische Heraldische Gesellschaft, staan o.a. twee artikelen over heraldisch glas-in-lood.

Een artikel is getiteld Les Vitreaux offerts à Fribourg à l'occassion du 500e anniversaire de son entrée dans la Confédération suisse (1481-1981) van Pierre Zwick. Het gaat over heraldisch glas-in-lood dat ter gelegenheid van de 500e verjaardag van de aansluiting van Freiburg bij de Zwitserse Confederatie werd aangeboden aan het Musée suisse de vitrail in Romont.Het andere artikel, getiteld Wappen auf Glasfenstern, die von Habsburgern gestiftet wurden, werd geschreven door Michael Göbl. Daarin aandacht voor een groot aantal glas-in-lood-ramen dat door de Habsburgers door de eeuwen heen ter meerdere eer en glorie van zichzelf werd geschonken aan diverse kerken en kloosters. 


Een abonnement op het tijdschrift kost  CHF 100,-. Zie de (drietalige) website voor meer informatie. Het tijdschrift kan worden ingezien in de leeszaal van het CBG te Den Haag.

1 opmerking: