woensdag 18 december 2013

CBG beëindigt Wapenregister

Heraldiek is een belangrijk en aansprekend visueel aspect van familiegeschiedenis. Als expertisecentrum voor familiegeschiedenis en historische persooninformatie hoort het informeren en delen van kennis over familiewapens tot de taken van het Centraal Bureau voor Genealogie. Traditioneel gebeurt dat o.a. door het voeren van een Wapenregister. In het Wapenregister worden familiewapens geregistreerd na toetsing aan een aantal vaste criteria, waaronder uniciteit, legitieme afstamming, eventuele usurpatie en ideeën over inhoudelijke vormen en samenstelling van wapens.

Met de lancering van de online versie van de
Heraldische Databank (HDB) op 26 nov. 2013 is een omvangrijke digitale heraldische collectie ter beschikking gekomen voor een breed publiek en is een waardevolle digitale service ontstaan. Mensen kunnen in de HDB op zoek naar familiewapens op een bepaalde naam en met trefwoorden ook na gaan bij welke familie een bepaald wapen mogelijk hoort.

In een periode dat er bij het CBG minder capaciteit beschikbaar is voor heraldiek moeten er keuzes gemaakt worden op welke wijze wij onze functie als expertisecentrum het beste en het effectiefst kunnen uitoefenen. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat we via de HDB meer mensen kunnen bereiken en zo met een beperkte capaciteit het beste invulling kunnen geven aan onze taak als expertisecentrum.Daarom stopt het CBG met het in opdracht (laten) ontwerpen en registreren van nieuwe familiewapens en zal de inspanningen concentreren op het verder uitbouwen van de HDB. Waar mogelijk en haalbaar zullen in de toekomst méér CBG-collecties worden ontsloten via de HDB en zal ook meer functionaliteit worden toegevoegd aan de HDB. In principe is het CBG ook voorstander van ontsluiten van digitale heraldische collecties van derden via de HDB.

Hoewel het CBG stopt met het Wapenregister stopt het CBG niet met het registreren in de zin van documenteren. Er wordt nog gestudeerd op een mogelijkheid om nieuwe wapens of wapens die nog ontbreken in de HDB met hulp van betrokken gebruikers toe te voegen. We denken daarbij aan een deelverzameling met nieuw gesignaleerde wapens, waarbij zal worden gedocumenteerd wie het betreffende wapen heeft aangedragen, de datum waarop dat is gebeurd en de plaats waar het wapen is aangetroffen.

10 opmerkingen:

 1. Interessante ontwikkeling! Is er nu een verschil in status van een geregistreerd familiewapen door het CBG, een familiewapen dat bijvoorbeeld alleen in het NP staat en een wapen wat niet door jullie is geregistreerd maar volgens familietraditie lang wordt gevoerd en daardoor een bepaalde legitimiteit heeft?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Een formeel wettelijk statusverschil is er in NL nooit geweest. Een registratie gaf echter wel een bepaalde garantie dat er onderzoek was gedaan naar de relatie tot eventuele andere voerders van hetzelfde wapen, zodat (ongewilde) usurpatie en verwarring kon worden voorkomen. Het CBG hecht nu méér belang aan de signalerende functie van de HDB en wil daar alle inspanningen op richten.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Jammer, dank voor de inzet de afgelopen 35 jaar. Ik miste de nieuwe wapens de laatste jaren al in het Jaarboek (dat helaas ook gaat verdwijnen).

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. De geregistreerde wapens werden de laatste tijd gepubliceerd in het kwartaalblad Genealogie. Door te stoppen met het Jaarboek kunnen we een veel dikker kwartaalblad Genealogie uitbrengen. In Genealogie zal aandacht blijven voor heraldiek in brede zin met o.a. een vaste rubriek.

   Verwijderen
  2. Dank; zeker (ik las het), maar dat blad zet je niet zo even in de boekenkast zoals ik decennia lang met de Jaarboeken wel heb gedaan. Even wapens naslaan is er dus in boekvorm voor mij niet meer bij.

   Verwijderen
  3. Inderdaad. De beste manier om wapens na te slaan is nu via www.heraldischedatabank.nl

   Verwijderen
 4. Mooie databank. Maar waarschijnlijk kan ik van een zegelafdruk in het bestand nu niet een kleurenafbeelding van Hans Nagtegaal of Cor Böhms toesturen, ter completering?

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ik wil een nieuw familiwapen indien, kan dit nog gewoon via jullie middels het opsturen van de gevraagde gegevens?

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Het CBG is gestopt met het registreren van familiewapens. Mensen die toch graag een nieuwe familiewapen willen laten registreren kunnen op een aantal andere plaatsen terecht
  De Nederlandse Vereniging voor Genealogie: http://tinyurl.com/oxceyru
  De Fryske Akademy: http://tinyurl.com/pkm2ej6
  De Hollandse Vereniging voor Genealogie "Ons Voorgeslacht": http://tinyurl.com/p3qfpqk

  BeantwoordenVerwijderen
 7. De Hollandse Vereniging voor Genealogie "Ons Voorgeslacht" staat hier nu wel als laatste genoemd maar is al enkele jaren leidend in Nederland. Zowel in aantallen registraties per jaar ca. 50, maar ook qua schriftelijke en tweevoudige internet-publicatie. De wapens worden nog steeds compleet in kleine boekvorm eens per halfjaar in kleur gepresenteerd inclusief de genealogische informatie.

  BeantwoordenVerwijderen