donderdag 5 september 2013

Heraldicum Disputationes, jaargang 2013, nr 3

Inhoudsopgave van het derde nummer van jaargang 2013 van Heraldicum Disputationes:
  • Wapens op gebouwen in schilderijen van Jacques Daret en Hendrik Avercamp, door Anton Zeven
  • Heraldische rouwgebruiken bij de begrafenis van Maria Gabriele de Lalaing (1634-1709), door Stefan Crick
  • Nog een wapenattestatie, door Marc Van de Cruys (Noot: Betreft wapenattestatie voor Jan van Eelen, Duinkerke 1671)
  • Paus Johannes Paulus II: een opdrachtgever met wensen, door Hans van Heijningen
  • Het wapen van Ullens-Verbiest in de Antwerpse kathedraal. (Oeps, foutje 3), door Marc Van de Cruys
  • Afl. 16 in de reeks over Heraldische kunstenaars: Cor Böhms, door Marc Van de Cruys

Verder uiteraard ingezonden brieven en mededelingen in de afdeling Disputationes en signalering van nieuwe boeken.

Uitgever: Marc Van de Cruys, Krommelei 47, 2110 Wijnegem (België)
Heraldicum Disputationes verschijnt vier keer per jaar.
Prijs: € 20,- per jaar, € 6,00 voor losse nummers (€ 7,50 voor Nederland.)
Zie http://users.telenet.be/homunculus/heraldiek.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten