woensdag 3 juli 2013

Glymes-anomalie in een 'Britse' bijbel

Een middeleeuwse Bijbel te Londen. Het is de titel van het wetenschappelijke artikel geschreven door Dr. Willem van Ham in het tijdschrift De Waterschans. Van Ham, een bekend Brabants heraldicus, neemt de lezer mee langs vroegere eigenaars van (en enige anomalieën in) dit 'Britse' manuscript, dat nog niet zolang geleden gedateerd werd op circa 1230 en niet Brits maar Brabants zou zijn.

Hij focust op de opvallende heraldische afbeeldingen en vroege portretten die stijlhistorisch niet correleren met de sterk gestileerde figuurtjes van de oorspronkelijke boekverluchter. Het gaat om wapens uit de familie Glymes, die onder andere als heren van Bergen op Zoom een stevige positie had weten te verwerven. Het geslacht Glymes was overigens een bastaardtak van de hertogen van Brabant, wat onder andere mag blijken uit de gouden leeuw op zwart en een aantal varianten daarop.
Door vergelijkend onderzoek komt Van Ham tot een scenario waarin de bijbel door een lid van de Van Glymes-familie geschonken zou zijn aan een Brabants klooster, alvorens de bijbel zijn Britse identiteit verwierf.


De Waterschans, nr. 2 juni 2013, uitgave van De Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom. www.geschiedkundigekringboz.nl