woensdag 20 maart 2013

Heraldicum Disputationes, jaargang 2013, nr 1

In het eerste nummer van jaargang 2013 van Heraldicum Disputationes de volgende artikelen: 

  • Een sportkroniek uit de XVe eeuw. De deelname van Costen van Halmale en andere Antwerpse gezellen aan verschiedene tornooien, door Jean-Marie van den Eeckhout
  • Een haardplaat met een alliantiewapen, door François van der Jeught & Thierry Lauwereys. (Over de wapens van de families Du Chastel de la Howarderie en De Marnix.)
  • Wapens op de gevel van de herberg Sinte Michiel, door Anton C. Zeven. (Betreft het schilderij 'De herberg Sinte Michiel', van Pieter Brueghel de Jongere)
  • Een niet te verwoesten wapenspreuk: Concordia res parvae crescunt, door R.W. van Dijk
  • Nog een pastoorswapen, door Antoon Vandromme. (Over Jozef Geldhof, 1925-1989, pastoor van Meetkerke en Houthave.)

Verder uiteraard ingezonden brieven en mededelingen in de afdeling Disputationes en signalering van nieuwe boeken.

Uitgever: Marc Van de Cruys, Krommelei 47, 2110 Wijnegem (België)
Heraldicum Disputationes verschijnt vier keer per jaar.
Prijs: € 20,- per jaar, € 6,00 voor losse nummers (€ 7,50 voor Nederland.)
Zie http://users.telenet.be/homunculus/heraldiek.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten