woensdag 20 maart 2013

Heraldisch Tijdschrift, jaargang 2013, nr. 1

In het eerste nummer van de jaargang 2013 van het Heraldisch Tijdschrift, de periodiek van de Afdeling Heraldiek van de Nederlandse Genealogische Vereniging, de volgende artikelen:

  • De Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde 25 jaar, door Willem van Ham
  • Geleedpotigenin de heraldiek, deel 1. Insecten, door Anton C. Zeven
  • Vier zegelstempels uit het kasteel Keukenhof, door N.J.M. Biezen. (Betreft de wapens Van Lynden, van Lynden-Singendonck en Steengracht)
  • In de serie 'hedendaagse heraldische ontwerpers/tekenaars': Hans van Heijningen, vexilloloog en heraldicus, door Bernard Grothues
Verder als gebruikelijk de rubrieken Periodieken en publicaties  en Op de keper beschouwd.

Het Heraldisch Tijdschrift verschijnt vier keer per jaar. Een abonnement kost € 20,- per jaar (NGV-leden € 18,-). Email: w.van.zon@hccnet.nl

Heraldicum Disputationes, jaargang 2013, nr 1

In het eerste nummer van jaargang 2013 van Heraldicum Disputationes de volgende artikelen: 

  • Een sportkroniek uit de XVe eeuw. De deelname van Costen van Halmale en andere Antwerpse gezellen aan verschiedene tornooien, door Jean-Marie van den Eeckhout
  • Een haardplaat met een alliantiewapen, door François van der Jeught & Thierry Lauwereys. (Over de wapens van de families Du Chastel de la Howarderie en De Marnix.)
  • Wapens op de gevel van de herberg Sinte Michiel, door Anton C. Zeven. (Betreft het schilderij 'De herberg Sinte Michiel', van Pieter Brueghel de Jongere)
  • Een niet te verwoesten wapenspreuk: Concordia res parvae crescunt, door R.W. van Dijk
  • Nog een pastoorswapen, door Antoon Vandromme. (Over Jozef Geldhof, 1925-1989, pastoor van Meetkerke en Houthave.)

Verder uiteraard ingezonden brieven en mededelingen in de afdeling Disputationes en signalering van nieuwe boeken.

Uitgever: Marc Van de Cruys, Krommelei 47, 2110 Wijnegem (België)
Heraldicum Disputationes verschijnt vier keer per jaar.
Prijs: € 20,- per jaar, € 6,00 voor losse nummers (€ 7,50 voor Nederland.)
Zie http://users.telenet.be/homunculus/heraldiek.html