vrijdag 4 januari 2013

Wapens in het Friese Genealogysk Jierboek 2012

In het Genealogysk Jierboek 2012 van de Fryske Akademy een opgave van de nieuw geregistreerde familiewapens bij de Fryske Rie foar Heraldyk. De namen zijn: Algra, Koopmans en Weidenaar

Ook in het Genealogysk Jierboek 2012 een artikel van R.J. Boersma getiteld De wapens in de Laurentiuskerk te Kimswerd.
In dit artikel worden i.v.m. wapens op voornamelijk 17e eeuwse graven de volgende namen genoemd:  
van Aylva, van Bonga, Bonnema, Ernstesdr., Haarsma, Heemstra, van Heemstra, Hemstra, van Hemstra, Hesselsz., Hiddesdr., Ientesdr., Iostes, Obonnis, Oedesdr., Ruirts, Talma, van Tiara, Tierckx, Timens, Timensdr. en Willems .

Zie www.fryske-akademy.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten