vrijdag 4 januari 2013

Wapens in het Friese Genealogysk Jierboek 2012

In het Genealogysk Jierboek 2012 van de Fryske Akademy een opgave van de nieuw geregistreerde familiewapens bij de Fryske Rie foar Heraldyk. De namen zijn: Algra, Koopmans en Weidenaar

Ook in het Genealogysk Jierboek 2012 een artikel van R.J. Boersma getiteld De wapens in de Laurentiuskerk te Kimswerd.
In dit artikel worden i.v.m. wapens op voornamelijk 17e eeuwse graven de volgende namen genoemd:  
van Aylva, van Bonga, Bonnema, Ernstesdr., Haarsma, Heemstra, van Heemstra, Hemstra, van Hemstra, Hesselsz., Hiddesdr., Ientesdr., Iostes, Obonnis, Oedesdr., Ruirts, Talma, van Tiara, Tierckx, Timens, Timensdr. en Willems .

Zie www.fryske-akademy.nl

Heraldisch Tijdschrift, jaargang 2012, nr. 4

In het vierde nummer van de jaargang 2012 van het Heraldisch Tijdschrift, de periodiek van de Afdeling Heraldiek van de Nederlandse Genealogische Vereniging, de volgende artikelen:

  • Heraldiek van het land van Vytis. Geschiedenis van de Litouwse nationale heraldiek, door Tom Metselaars
  • Dorpswapens en -vlaggen in het Groningse Vredewold: Jonkersvaart en De Wilp, door Ir. Anders Daae
  • Statuette met het wapen Hajenius, door N.J.M. Biezen
  • Gehoekte of hoekige schuinbalk in een wapen op een avondmaalskan, door Anton C. Zeven
  • Het wapen van mgr. Hermanus Woorts, hulpbisschop van Utrecht, door Hans van Heijningen
  • Het wapen van mgr. Theodorus Hoogenboom, hulpbisschop van Utrecht, door Hans van Heijningen
  • Het wapen van de nieuwe hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam, door Ir. Anders Daae
  • Blokhuis, één familie, twee wapens, door Bert Blokhuis
Verder als gebruikelijk de rubrieken Periodieken en publicaties  en Op de keper beschouwd. Het Heraldisch Tijdschrift verschijnt vier keer per jaar. Een abonnement kost € 20,- per jaar (NGV-leden € 18,-). Email: w.van.zon@hccnet.nl