donderdag 13 december 2012

Heraldicum Disputationes, jaargang 2012, nr 4

In het vierde nummer van jaargang 2012 van Heraldicum Disputationes de volgende artikelen:
  • Het wapen van Lobelius, door Marc Van de Cruys & Gerard Van Veldhoven
  • Twee belgische pastoorswapens, door Hans van Heijningen. (Over de wapens van Odiel Denorme en Eddy Van Maele.)
  • De tabbaard in het STAM te Gent, door Dominique Delgrange
  • 's Mans beste vriend, door Marc Van de Cruys. (Over de aap in het wapen van de hertogen van Leinster.)
  • In de serie 'Belgische bisschoppen in het buitenland': Het wapen van Mgr. Alfons Raeymaekers o.f.m.cap. bisschop van Lahore (1967-1976), door Marc Van de Cruys
  • Erop of eronder?, door Marc Van de Cruys. (Over dilemma's bij wapenregistratie.)
  • Een haardplaat met alliantiewapen, door Jan Melssen


Verder uiteraard ingezonden brieven en mededelingen in de afdeling Disputationes en signalering van nieuwe boeken.

Uitgever: Marc Van de Cruys, Krommelei 47, 2110 Wijnegem (België)
Heraldicum Disputationes verschijnt vier keer per jaar.
Prijs: € 20,- per jaar, € 6,00 voor losse nummers (€ 7,50 voor Nederland.)
Zie http://users.telenet.be/homunculus/heraldiek.html