woensdag 22 augustus 2012

Database van Britse heraldische boekstempels online

The Bibliographical Society of London heeft in samenwerking met de University of Toronto een omvangrijke heraldische database online gezet: de British Armorial Bindings.

Deze database poogt alle bekende particuliere boekbindingen met heraldische stempels van Britse particulieren voor het voetlicht te brengen. Het gaat om zo'n 3300 boekstempels (gebruikt tussen de zestiende en de twintigste eeuw) die te herleiden zijn tot ongeveer 2000 eigenaren. De database is handzaam: antiquaren, genealogen, boekwetenschappers en heraldici kunnen vanuit allerhande perspectieven - bijvoorbeeld op wapenspreuk of wapenfiguur - de database doorzoeken.

maandag 13 augustus 2012

Over sjablonen en illustraties in 15e - 17e eeuwse familiekronieken

In het tweede nummer van 2012 van het tijdschrift Genealogie. Deutsche Zeitschrift für Familienkunde staat een interessant artikel van Hartmut Bock over zogenaamde "bebilderte Geschlechterbücher" oftwel geïllustreerde familiekronieken. Daarin wordt uitgebreid stil gestaan bij de traditie van geïllustreerde manuscriptgenealogieën die vanaf het eind van de middeleeuwen werden vervaardigd van adellijke en later ook patriciërsfamilies. De tekeningen in deze boeken werden in hoge mate gestileerd volgens vaste patronen of sjablonen. Als een van de oudste voorbeelden wordt aangehaald de Kroniek van de graven van Holland vanaf hun oorsprong tot 1415. Dit handschrift uit 1456 is te vinden in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Consience in Antwerpen. Het handschrift is als geheel digitaal in te zien op hun website.

Bijgaande afbeelding is afkomstig uit deze kroniek. De personen op de afbeelding zijn Margriet van Beieren (1311-1356), gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen, en haar zoon Willem V van Holland (1330-1389).

Het artikel van Hartmut Bock is ook digitaal te raadplegen op diens eigen website. In het artikel ook een uitgebreide bibliografie over dit thema.