dinsdag 12 juni 2012

Heraldicum Disputationes, jaargang 2012, nr 2

In het tweede nummer van jaargang 2012 van Heraldicum Disputationes de volgende artikelen:

  • Een damesblazoen gecombineerd met een stadswapen, door door Willem van Ham
  • Het wapen van de familie Gruuthuyse in de XIVe en de eerste helft van de XVe eeuw. 2 - Het familiewapen, door Jean-Marie van den Eeckhout. (Zéér uitgebreid artikel)
  • In de serie 'Belgische bisschoppen in het buitenland': Het wapen van bisschop Charles Joseph van Melckebeke c.i.c.m., door Hans van Heijningen
  • Fantaseren over wapenbeschrijvingen, door Guido Vansteenkiste


Verder is deze keer de afdeling Disputationes met signaleringen, ingezonden brieven en vraag & antwoord erg uitgebreid. O.a. veel aandacht voor de zogenaamde logo-isering.

Uitgever: Marc van de Cruys, Krommelei 47, 2110 Wijnegem (België)
Heraldicum Disputationes verschijnt vier keer per jaar. Prijs: € 20,- per jaar, € 6,00 voor losse nummers (€ 7,50 voor Nederland.)  Zie http://users.telenet.be/homunculus/heraldiek.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten