dinsdag 12 juni 2012

Heraldicum Disputationes, jaargang 2012, nr 2

In het tweede nummer van jaargang 2012 van Heraldicum Disputationes de volgende artikelen:

  • Een damesblazoen gecombineerd met een stadswapen, door door Willem van Ham
  • Het wapen van de familie Gruuthuyse in de XIVe en de eerste helft van de XVe eeuw. 2 - Het familiewapen, door Jean-Marie van den Eeckhout. (Zéér uitgebreid artikel)
  • In de serie 'Belgische bisschoppen in het buitenland': Het wapen van bisschop Charles Joseph van Melckebeke c.i.c.m., door Hans van Heijningen
  • Fantaseren over wapenbeschrijvingen, door Guido Vansteenkiste


Verder is deze keer de afdeling Disputationes met signaleringen, ingezonden brieven en vraag & antwoord erg uitgebreid. O.a. veel aandacht voor de zogenaamde logo-isering.

Uitgever: Marc van de Cruys, Krommelei 47, 2110 Wijnegem (België)
Heraldicum Disputationes verschijnt vier keer per jaar. Prijs: € 20,- per jaar, € 6,00 voor losse nummers (€ 7,50 voor Nederland.)  Zie http://users.telenet.be/homunculus/heraldiek.html

woensdag 6 juni 2012

Delftse Biografieën op website Archief Delft

Aan de website van Archief Delft is onlangs een hoofdstuk met Delftse Biografieën toegevoegd. Het betreft korte persoonsbeschrijvingen van méér dan 800 bekende en minder bekende historische Delftenaren uit het bereik van maatschappij, bestuur, wetenschap, kunst en cultuur. Per persoon worden naast de belangrijkste genealogische gegevens ook een literatuurverwijzing en waar mogelijk de afbeelding van een familiewapen getoond.

Het publiek kan aanvullingen bijdragen. Biografieën van levende personen worden niet opgenomen. Het project wordt ondersteund door Erfgoed Delft in samenwerking met Hans Nagtegaal. Het Centraal Bureau voor Genealogie verleende ondersteuning bij de totstandkoming van het project.