donderdag 10 mei 2012

Heraldisch Tijdschrift, jaargang 2012, nr. 1

In het eerste nummer van de jaargang 2012 van het Heraldisch Tijdschrift, de periodiek van de Afdeling Heraldiek van de Nederlandse Genealogische Vereniging, de volgende artikelen:

  • In de serie 'hedendaagse heraldische ontwerpers/tekenaars': Ed Boutmy de Katzmann, genealoog, heraldicus en patriciër, door Bernard Grothues
  • Een zegelstempel van Henri Claude de Bourdeilles, bisschop van Soisons, door N.J.M. Biezen
  • Wapens op een beker van het Arnhemse bakkers- en brouwersgilde uit de 17e en 18e eeuw, door Anton C. Zeven
  • Vrouwe Fortuna. De variaties in het wapen van de Zutphens/Arnhemse familie Cremer, door Anton C. Zeven
  • In de serie 'kerkelijke heraldiek': Gewijzigd wapen voor de nieuwe aartsbisschop van Utrecht, mgr. dr. W.J. kardinaal Eijk, door Hans van Heijningen 
  • Het wapen van 'de vader van de deltawerken', dr. ir. Johan Schillhorn van Veen, door ir. Anders Daae
  • Heraldiek in de middeleeuwen en de hertogen van Brabant, door Hans Offermans. (N.a.v. de lezing van Arnoud-Jan A. Bijsterveld tijdens de Heraldische Dag op kasteel Heeswijk.)
  • Over herindelingen en de teloorgang van ons publiekrechtelijk heraldisch erfgoed, door J.A. de Boo
  • Div. rubrieken, waaronder 'Boekbesprekingen' en  'Op de keper beschouwd', met vragen en reacties van lezers.
Heraldisch Tijdschrift verschijnt vier keer per jaar. Een abonnement kost € 15,- per jaar. Email: w.van.zon@hccnet.nl

dinsdag 8 mei 2012

Zegels uit Gemeentearchief Nijkerk bijeengebracht

Bij de Vereniging Veluwse Geslachten verscheen onlangs een publicatie van de hand van Anton Zeven, gewijd aan de was- en lakzegels uit het Gemeentearchief van Nijkerk. De zegels zijn door Timo de Ridder opgezocht in het gemeentearchief van Nijkerk en door Anton Zeven in zwart-wit gefotografeerd en beschreven.

In het boekje staan 144 persoonlijke zegels van mensen met regionaal bekende namen zoals Bentinck, Collert, van Deelen, van Diermen, van Helle/vander Hell, van Hennekeler, ten Hoof/ten Hoeff, Pannekoeck, Schrassert, Snapper, van Steenler, van Tilen, van Twiller, van Vanevelt en Wacker. Daarnaast zegels van enkele religieuze instellingen en personen, waaronder een serie zegels van opeenvolgende gravinnen Von Manderscheidt die abdis van Stift Elten waren. 

Vereniging Veluwse Geslachten, 2011, Publicatie 309: Anton C Zeven, Nijkerk, was- en lakzegels in het gemeentearchief, 60 pagina's, prijs voor leden € 6,50 en voor niet-leden € 9,75.  Zie website VVG.