donderdag 8 maart 2012

Unieke prentbriefkaarten met wapenreeksen laaglandse vorsten

Het CBG brengt deze week een eerste serie van vier wapenkaarten van middeleeuwse Nederlandse en Vlaamse vorsten en hun echtgenoten uit. Deze Wapenreeksen hebben de vorm van prentbriefkaarten en zijn ook als zodanig te gebruiken. Het zijn rijk met familiewapens versierde stamreeksen van respectievelijk de hertogen van Brabant (1183-1406) en de graven van Gelre (1182-1339), Holland (1157-1299) en Vlaanderen (1168-1404). De ontwerper en tekenaar is Henk ’t Jong, mediëvist en heraldicus bij het CBG.

In het verleden zijn in binnen- en buitenland wel meer series heraldische prentbriefkaarten uitgegeven, maar deze reeks is toch beduidend anders. De wapens zijn namelijk in de vormgeving van hun tijd weergegeven. De schilden maken daarom een verandering door van het lange Normandische type van de late twaalfde eeuw tot en met de bijna driehoekige vliegervorm van de veertiende eeuw. Bovendien zijn de heraldische stukken en beesten volgens de vroeg-, hoog- en laat-gotische stijl getekend. Al deze familiewapens zijn, voor zover mogelijk, gebaseerd op de zegels van de bewuste vorsten of anders op weergaven van hun wapens op bijvoorbeeld, miniaturen. De genealogische gegevens, die voor de middeleeuwen zelden helemaal compleet te krijgen waren, zijn afkomstig uit de meest recente genealogische literatuur. Op drie van de kaarten zijn ook  nog zegel- of muntafbeeldingen opgenomen, alleen bij Vlaanderen was daar geen plaats meer voor.

Je kunt de kaarten gewoon als prentbriefkaart versturen en zo familie en vrienden verrassen met een kleurrijke heraldische groet. Deze wapenkaarten zijn natuurlijk ook unieke, kleurige verzamelobjecten en krijgen hopelijk een vervolg. Door de kaarten met Wapenreeksen aan te schaffen steun je bovendien het CBG.

Verkrijgbaarheid en prijzen:

De vier verschillende kaarten uit de serie Wapenreeksen zijn los en in sets van vier alleen te krijgen aan de balie bij het CBG of op beurzen en congressen.

De losse kaarten kosten € 1,50 per stuk, voor Vrienden € 1,25

Wapenreeks nr.1 Brabant    1183-1406 - art.nr 81380
Wapenreeks nr.2 Gelre      1182-1339 - art.nr 81381
Wapenreeks nr.3 Holland    1157-1299 - art.nr 81382
Wapenreeks nr.4 Vlaanderen 1168-1404 - art.nr 81383


Sets van vier verschillende kaarten (art.nr. 81384) kosten € 5,- / Vrienden € 4,-

Per post zijn de kaarten, in verband met de relatief hoge verzendkosten, alleen te verkrijgen in sets van 4 x 2 kaarten (art.nr. 81385) voor € 12,- / Vrienden € 10,-  (incl. verzendkosten).
Bestellen kan hier per email. Vermeld a.u.b. "wapenreeksen, art. nr. 81384" en het bezorgadres. Dan worden de kaarten met faktuur toegestuurd.

Prijzen voor grotere aantallen voor bijv. musea en archieven op aanvraag.