woensdag 22 februari 2012

Heraldisch Tijdschrift, jaargang 2011, nr. 4

In het vierde nummer van de jaargang 2011 van het Heraldisch Tijdschrift, de periodiek van de Afdeling Heraldiek van de Nederlandse Genealogische Vereniging, de volgende artikelen:

 • In de serie 'hedendaagse heraldische ontwerpers/tekenaars': Bert van den Broek, wapentekenaar en -verzamelaar, door Bernard Grothues
 • Een zegelstempel van het geslacht Servatius, door N.J.M. Biezen
 • Een wapenglas Van Housz, door A.M. Bosters
 • Dorpswapens en -vlaggen in het Groningse Vredewold: Noordwijk en Nuis-Niebert, door ir. Anders Daae
 • Deel 2 in de serie 'kerkelijke heraldiek': Het wapen van mgr. dr. G.J.N. de Korte, bisschop van Groningen-Leeuwarden, door Hans van Heijningen en Het wapen van de vijfde bisschop van Rotterdam, door ir. Anders Daae
 • De stads- en andere kleuren van de sluitlinten van prijsbanden, door Anton C. Zeven
 • Heraldiek van de Duitse Orde. Heraldische gewoonten en gebruiken bij de Balije van Utrecht van de Ridderlijke Duitsche Orde, door J.A. de Boo
 • Div. rubrieken, waaronder 'Boekbesprekingen' en  'Op de keper beschouwd', met vragen en reacties van lezers.
Heraldisch Tijdschrift verschijnt vier keer per jaar. Een abonnement kost € 15,- per jaar. Email: w.van.zon@hccnet.nl

vrijdag 17 februari 2012

Herold-Jahrbuch, Neue Folge, jaarg. 16 (2011)

Deze maand verscheen de 16e jaargang (2011) van Herold-Jahrbuch, Neue Folge. In dit jaarboek van Herold, Verein für Heraldik, Genealogie und verwandte Wissenschaften zu Berlin staat een aantal heraldische artikelen die het vermelden waard zijn:
 • Die Siegelsammlung Ewald im Historischen Archiv des Erzbistums Köln. Findbuch, door Toni Diederich (Betreft inventaris van zegelverzameling.)
 • König Heinrich Raspe und seine Wappen, door Arnold Rabbow (Zie ook: Heinrich Raspe, 1204-1247)
 • Die heraldischen Ungeheuer und ihre Welt, door Georg Scheibelreiter (Over monsters in de heraldiek.)
 • Der Ehrenring - eine junge Auszeichnung, door Gunter Stemmler (Over de erering, volgens de auteur als onderscheiding een relatief recent 20e eeuws fenomeen.)

Leden van de Vereniging Herold ontvangen Herold-Jahrbuch en het kwartaalblad Der Herold gratis. Lidmaatschap kost € 35,- per jaar. Losse jaarboeken kosten € 22,-. Voor méér informatie: www.Herold-Verein.de

Zie ook de eerdere bijdragen over Der Herold in Heraldisch dossier@CBG.

woensdag 1 februari 2012

Burke's Peerage & Gentry International Register of Arms Volume One

Burke's Peerage & Gentry is altijd een gerenommeerd genealogisch-heraldisch naslagwerk geweest, bestaande uit vele kloeke rode delen. Doorgaans heeft het Angelsaksische cultuurgebied zich op het vlak van de heraldiek en elites zich wat gedistantieerd van de continentale manier van doen. Daar is nu verandering in gekomen, althans, er is een initiatief van die zijde dat heraldiek buiten het eigen cultuurgebied omarmt. Het gaat om het heuse International Register of Arms, Volume One.

De vorm: als je het kunt waarderen is de kaft gewoon mooi traditioneel Brits. De omslag associeer je dan ook direct met Burke's traditionele beschrijving van de Britse elites: objectief, boven alle twijfel verheven. Maar, bij boekstaving verwacht je meer papierkwaliteit en een verantwoorde letterkeuze. De looprichting van het papier is mogelijk niet goed (bobbelig) en de beelden verraden het gebruik van een kleurenprinter. Op zich is een printer heel bruikbaar, maar dan zou er geen € 70,00 voor de publicatie gevraagd mogen worden. De rommelige indruk wordt niet veroorzaakt door de basistekeningen van de heraldisch tekenaars, de printer of de kwaliteit van de personen die genoemd worden, maar aan de te lage resoluties in verhouding tot de beeldformaten. Alles in dit boek wordt er brokkelig van. Als ik het wapen van Duncan Alastair Graham Cameron, OLJ, MBA, MA, MA, BA, FIH, FSA Scot. zie staan naast de wapengeschiedenis van zijn familie, bekruipt me toch het gevoel dat hij iets vaags met auto's doet, terwijl dat waarschijnlijk niet zo is.

Laws of Heraldry???
Dan de inhoud: het is niet duidelijk wat is het nut is van dit wapenregister. Het heeft, ondanks dat het the Laws of Heraldry (zie het plaatje) hanteert, het merendeel van de wapens gewoon één op één overgenomen uit andere wapenregisters, zoals dat van het American College of Heraldry, het Bureau of Heraldry (Zuid-Afrika) of ons eigen Centraal Bureau voor Genealogie. Wat is het profiel, de kam die door al deze 'edele' haren strijkt? Waarom staan Nederlandse burgerfamilies geregistreerd naast H.R.H. Dom Duarte, Duke of Braganza of His Royal Highness the Infante of Spain Don Carlos of Bourbon-Two Sicilies & Bourbon-Parma, Head of the Royal House of Boubon-Two Sicilies, Duke of Calabria, Count of Caserta. We proberen een aanleiding te vinden...na heen en weer bladeren komen we automatisch bij dat FSA Scot. uit...wat betekent dat? Het blijkt te gaan om de prestigieuze Society of Antiquitaries of Scotland, waarvan de leden, Fellows, deze afkorting als kwalificatie achter hun naam zetten. Aangezien de samenstellers van deze editie en ook velen van de geregistreerden ook die wonderlijke toevoeging gebruiken, lijkt het alsof het initiatief informeel bij leden van deze Society of Antiquitaries of Scotland ligt. Waarom houden zij zich bezig met het internationale gebeuren?
Ik wil voorop stellen dat ik het mooi vind om internationaal, verbindend te denken. Wat dat betreft belooft deze nieuwe reeks wel wat, maar ik zou in een inleiding willen lezen wat deze mensen samen in één band doen. Ik vermoed eerder, dat het genoemd worden in een product dat onder de naam Burke's Peerage & Genrty gemaakt is, automatisch suggereert dat je op de één of andere manier tot die Peerage en Gentry behoort of daaraan gelijkgesteld kunt worden en dat je een soort adellijck geurtjen om je heen hebt hangen. Op dit moment heb ik maar twee associaties: geld en de uitspraak van Professor P. Akkermans: "mijn naam wordt genoemd, ja ja...".

Augustinus Johannes Conradus van Breugel, Heraldicus, BA, A.D. (Arrogant Dutchman)

Bibliografische gegevens: http://www.armorial-register.com/armorial-register.html
Zie ook: http://www.socantscot.org/