donderdag 5 januari 2012

Wapens in het Friese Genealogysk Jierboek 2011

In het Genealogysk Jierboek 2011 van de Fryske Akademy een opgave van de nieuw geregistreerde familiewapens bij de Fryske Rie foar Heraldyk. De namen zijn: Bekkema, Bijlsma, De Hoog, Miedema en Nemenzo.

Ook in het Genealogysk Jierboek 2011 een artikel van R.J. Boersma getiteld De wapens op de zerken in de St. Nicolaaskerk te Staveren. In dit artikel worden i.v.m. wapens op voornamelijk 17e eeuwse graven de volgende namen genoemd: Aellerts, Agesdr., Allerts, Binkes, Brouwer, Claesdr., Coyker, Douwes, Everts, Faber, Floris, (van) Geldorp, Iansz, Jans, Pieters, Pytters, Sipckes, Thomas en Touslager.
Verder de wapens van "huistimmerlieden" Wiebe Meyes en Meye Wiebes op het orgel, stammende uit 1786.

Zie www.fryske-akademy.nl 

Zie ook de website van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland voor de Index op de Collectie Wapenfiches bij Tresoar, samengebracht door dr. A.L. Heerma van Vos.
Met dank aan  Hans Zijstra van SneuperDokkum voor deze toevoeging.

2 opmerkingen:

  1. Zie ook de indexen op de collectie wapenfiches van de Friese wapens via http://www.hvnf.nl/indexen/

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Dank voor deze toevoeging Hans. Deze extra verwijzing is toegevoegd aan de hoofdtekst.

    BeantwoordenVerwijderen