dinsdag 10 januari 2012

Verdwenen glas-in-lood-ramen geïdentificeerd a.d.h.v. wapens

In 1974 werd in het Zuid-Franse Auch de kapel van de Ursulinen gesloopt. De kapel bevatte o.a. twaalf grote glas-in-lood-ramen. De ramen zijn rond 1870 gemaakt door Emile Hirsh (1832-1904), leerling van Eugène Delacroix (1798-1863), meester-brandschilder die destijds ook heeft gewerkt aan de renovatie van het glas-in-lood van Chartres. Deze vensters van 4,50 meter hoog en 1,60 meter breed verdwenen na de sloop spoorloos. Niemand had er belangstelling voor en het sloopbedrijf heeft ze verkocht aan de hoogste bieder.


Na 36 jaar omzwervingen werden de glas-in-lood-ramen onlangs opgespoord. Via internet kreeg historicus en conservator Jacques Lapart uit de streek rond Auch (Gers) vragen over de wapens op de vensters van de in 2008 geïnaugureerd kathedraal van ........Doha, de hoofdstad van Qatar. Men was op zoek naar de plaats van herkomst van de oude glas-in-lood-ramen, en het was Lapart die zich het bestaan van de inmiddels vergeten Ursulinenkapel kon herinneren. De wapens op de glas-in-lood-ramen zijn de familiewapens van de schenkers van de ramen, allemaal afkomstig uit de Gers, en enkele aartsbisschoppen van Auch. In Doha zijn nu acht van de twaalf Ursulinenvensters teruggevonden. Van vier stuks ontbreekt nog elk spoor.

Zie ook berichten op batiactu.com en ladepeche.fr

vrijdag 6 januari 2012

Bijzondere 2000 jaar oude zegelstempel gevonden in Jeruzalem

'Puur voor God'
Onder de Oude Stad in Jeruzalem hebben archeologen een zeldzame zegelstempel gevonden, die mogelijk zo'n tweeduizend jaar geleden werd gebruikt bij religieuze rituelen in de joodse tempel. Op de zegelstempel met de vorm van een munt staan twee Aramese woorden die 'puur voor God' betekenen.

Volgens archeoloog Ronny Reich van de Universiteit van Haifa dateert de zegelstempel uit de periode tussen de eerste eeuw voor Christus tot 70 na Christus, het jaar dat Romeinse troepen een joodse opstand neersloegen en de tweede van de twee bijbelse joodse tempels verwoestten.
Het is de eerste keer dat een beschreven zegelstempel uit die periode van de geschiedenis van Jeruzalem is gevonden en het lijkt een uniek artefact te zijn van de rituele praktijken in de tempel, aldus Reich.

Er zijn tot dusverre zeer weinig kunstschatten gevonden die in verband kunnen worden gebracht met de tempel zelf. Archeologen worden niet tot de tempel toegelaten vanwege religieuze en politieke gevoeligheden.
Waarschijnlijk werd de zegelstempel gebruikt om objecten die werden gebruikt bij rituelen goed te keuren, zoals olie of een dier dat werd geslachtofferd. Materialen die werden gebruikt door de priesters van de tempel moesten voldoen aan strikte richtlijnen wat betreft puurheid. Die richtlijnen werden tot in detail in joodse juridische teksten beschreven, waarin ook het gebruik van dergelijke zegelstempels wordt genoemd.

Bron: Nu.nl d.d. 25 december 2011

donderdag 5 januari 2012

Wapens in het Friese Genealogysk Jierboek 2011

In het Genealogysk Jierboek 2011 van de Fryske Akademy een opgave van de nieuw geregistreerde familiewapens bij de Fryske Rie foar Heraldyk. De namen zijn: Bekkema, Bijlsma, De Hoog, Miedema en Nemenzo.

Ook in het Genealogysk Jierboek 2011 een artikel van R.J. Boersma getiteld De wapens op de zerken in de St. Nicolaaskerk te Staveren. In dit artikel worden i.v.m. wapens op voornamelijk 17e eeuwse graven de volgende namen genoemd: Aellerts, Agesdr., Allerts, Binkes, Brouwer, Claesdr., Coyker, Douwes, Everts, Faber, Floris, (van) Geldorp, Iansz, Jans, Pieters, Pytters, Sipckes, Thomas en Touslager.
Verder de wapens van "huistimmerlieden" Wiebe Meyes en Meye Wiebes op het orgel, stammende uit 1786.

Zie www.fryske-akademy.nl 

Zie ook de website van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland voor de Index op de Collectie Wapenfiches bij Tresoar, samengebracht door dr. A.L. Heerma van Vos.
Met dank aan  Hans Zijstra van SneuperDokkum voor deze toevoeging.

woensdag 4 januari 2012

Kleeblatt, jaargang 2012, nr 1

Kleeblatt is een heraldisch tijdschrift van de Heraldischer verein "Zum Kleeblatt" von 1888 zu Hannover. Dit Duitstalige tijdschrift verschijn twee maal per jaar. In dit nummer o.a. de volgende artikelen:

Totenschild Strömer, 1387
  • Eine Totenfahne mit Rätselwappen, door Arnold Rabbow
  • Die Heraldik eines Marburger Korporationshauses, door Hans Georg Trüper
  • Heraldische Besonderheiten: Totenschilde, door Dieter H. Müller-Bruns. Een grote verzameling Totenschilde kan worden bezocht in het Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. De auteur verwijst naar de webpagina van Bernhard Peter over Totenschilde 
  • König Heinrich Raspe und seine Wappen, door Arnold Rabbow
  • Reichstagheraldik, door Eckart Henning
Kleeblatt is in te zien in de Studiezaal van het CBG in Den Haag. Zie ook website van Kleeblatt.

Boek: De Pieterskerk in Leiden

Deze week verscheen het omvangrijke en luxueus uitgegeven boek De Pieterskerk in Leiden. Bouwgeschiedenis, inrichting en gedenktekens, van Elizabeth den Hartog en John Veerman (e.a.).
Het boek belicht de geschiedenis van de Pieterskerk en het gebruik door zes eeuwen heen. De geschiedenis van de Pieterskerk in Leiden begint in 1121 met de bouw van een kapel in opdracht van de graven van Holland. Uit deze kapel ontwikkelde zich de belangrijkste parochiekerk van de stad.

De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de Pieterskerk in Leiden. Ook bij de restauratie in het vorige decennium werd er veel bouwhistorische informatie verzameld. Alle informatie die het onderzoek opleverde is in dit boek samengebracht. Voor heraldici is vooral de aandacht voor gedenktekens van belang. Daarbij moet men denken aan wapenborden, epitafen, grafzerken en -monumenten, de wapenschilderingen in de 17e eeuwse kerkmeesterkamer etc.

De Pieterskerk in Leiden. Bouwgeschiedenis, inrichting en gedenktekens, van Elizabeth den Hartog en John Veerman (e.a.), uitgegeven door W Books in samenwerking met Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 527 pag.'s, rijk geïllustreerd, gebonden,  ISBN: 9789040078187, prijs € 59,50. Zien ook website Universiteit Leiden.