vrijdag 9 september 2011

Engelse wapenverleningen aan buitenlanders, 1400-1700

The Heraldry of Foreigners in England 1400-1700 van M.P. Siddons verscheen in 2010. Deze gedegen studie bevat een overzicht van alle buitenlanders die in de periode 1400-1700 door de Engelse koning een wapen of een wapenvermeerdering verleend kregen, vaak tegelijk met een persoonlijke adellijke titel. 
 
Constantijn Huygens
Onder deze buitenlanders bevond zich een groot aantal vooraanstaande Nederlanders, onder wie de dichter Constantijn Huygens, de schrijver en staatsman Jacob Cats, de vlootvoogden Maerten en Cornelis Tromp en enkele leden van de Amsterdamse regentenfamilie Pauw. Veel genealogische en biografische gegevens over deze en andere besproken Dutchmen ontving de samensteller van de secretaris van de Hoge Raad van Adel te Den Haag. De veelal in het Latijn gestelde (adels)diploma’s zijn in het boek volledig weergegeven.
 
M.P. Siddons, The Heraldry of Foreigners in England 1400-1700, Publications of The Harleian Society, New Series 19 (Londen: Harleian Society 2010) 472 blz., ill., index. ISBN 9780954044336. Zie website.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten