woensdag 28 september 2011

Dieren in wapens van Veluwse geslachten

In het tijdschrift Veluwse Geslachten (jaargang 36, 2011, nr. 3) staat een artikel van Anton C. Zeven getiteld Dieren in de wapens van Veluwse geslachten: fauna heraldica veluviae.

Anton Zeven maakt in het artikel een getalsmatige analyse; welk soort dier komt hoe vaak voor. Tevens vergelijkt hij zijn bevindingen met die van Patrick Lucien Millet in Le Chien Heraldique Dans L'armorial Europeen  en Raymond van Uytven in Papegaai en de paus. Mens en dier in de middeleeuwen.

Het artikel van Anton Zeven verscheen eerder in Heraldicum Disputationes, jaargang 2010, nr. 3

vrijdag 9 september 2011

Engelse wapenverleningen aan buitenlanders, 1400-1700

The Heraldry of Foreigners in England 1400-1700 van M.P. Siddons verscheen in 2010. Deze gedegen studie bevat een overzicht van alle buitenlanders die in de periode 1400-1700 door de Engelse koning een wapen of een wapenvermeerdering verleend kregen, vaak tegelijk met een persoonlijke adellijke titel. 
 
Constantijn Huygens
Onder deze buitenlanders bevond zich een groot aantal vooraanstaande Nederlanders, onder wie de dichter Constantijn Huygens, de schrijver en staatsman Jacob Cats, de vlootvoogden Maerten en Cornelis Tromp en enkele leden van de Amsterdamse regentenfamilie Pauw. Veel genealogische en biografische gegevens over deze en andere besproken Dutchmen ontving de samensteller van de secretaris van de Hoge Raad van Adel te Den Haag. De veelal in het Latijn gestelde (adels)diploma’s zijn in het boek volledig weergegeven.
 
M.P. Siddons, The Heraldry of Foreigners in England 1400-1700, Publications of The Harleian Society, New Series 19 (Londen: Harleian Society 2010) 472 blz., ill., index. ISBN 9780954044336. Zie website.