woensdag 22 juni 2011

Wereldprimeur: Gouden tientje Beatrix met QR-code

Omdat veel genealogen en heraldici ook interesse hebben voor numismatiek hier aandacht voor een wereldprimeur op dat gebied.  Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Muntgebouw in Utrecht presenteert de Koninlijke Nederlandse Munt vandaag (22 juni) de eerste munt met een QR-code.

Zo'n QR-code, die er uitziet als een gemankeerde kruiswoordpuzzel, is een variant op de bekende streepjescode. Wanneer zo'n code met een smartphone gefotografeerd wordt geeft de code toegang tot een gecodeerde tekst of (in de meeste gevallen) een website. Honderd jaar geleden sloeg Koningin Wilhelmina de eerste munt (een gouden tientje) in het toen nieuwe Muntgebouw. Vandaag slaat Koningin Beatrix de eersteling van het officiële Gouden Muntgebouw Tientje. De QR-code op het gouden tientje verwijst naar een speciale website over 100 jaar Muntgebouw.

Je kunt via deze QR-code generator ook zelf QR-codes maken.

dinsdag 21 juni 2011

Introductie in islamitische heraldiek

David B. Appleton is een Amerikaanse heraldicus. Hij publiceerde in 2008 op zijn eigen website een (Engelstalig) artikel gewijd aan islamitische heraldiek: Islamic Heraldry. An Introduction.

Dit artikel kan goed dienen als eerste kennismaking met een deelgebied van de heraldiek dat bij de meeste heraldici niet echt bekend is. De verkenning van Appleton betreft met name de heraldiek zoals die van de 12e t/m de 16e eeuw werd gebruikt door Mamelukse en Ajjoebidische dynastieën in Egypte en Syrië.

David B. Appleton heeft ook een eigen weblog.

Met dank aan de signalering door medievalist.net

maandag 20 juni 2011

De totstandkoming van het grootzegel van de VS, 1782

Na de onafhankelijkheid van de VS in 1776 ging de jonge staat op zoek naar eigen nationale symbolen. Daarbij hoorde ook een eigen Grootzegel. Op de Amerikaanse website Our Documents, met aandacht voor de 100 milestone documents, wordt o.a. aandacht geschonken aan de totstandkoming van het Grootzegel van de VS in 1782. Eén van de 100 mijlpalen is namelijk het ontwerp van Charles Thomson voor the Great Seal of the United States, van 20 juni 1782.

donderdag 16 juni 2011

Het eerste Nederlandstalige gedrukte handboek over heraldiek uit 1616

Het tweede nummer van jaargang 2011 van Heraldicum Disputationes is bijna geheel gewijd aan het eerste gedrukte Nederlandstalige handboekje over heraldiek: Den Wtdruck ofte Blasoen der Wapenen, van Jacques van Langhemersch uit  1616. Het artikel is van de hand van Pieter Donche en ook op internet te lezen. Dat geldt ook voor een beknopte genealogie Van Langhemersch.

In dit nummer verder een artikel van Willem van Ham, getiteld Het Blazoen van Sint-Sebastiaan, en uiteraard recensies, brieven, vraag & antwoord.

Uitgever: Marc van de Cruys, Krommelei 47, 2110 Wijnegem (België)
Prijs: € 15,- per jaar, € 4,50 voor losse nummers (€ 6,- voor Nederland)
Zie http://users.telenet.be/homunculus/heraldiek.html

Schweizer Archiv für Heraldik, jaargang 2011, nr 1

In het eerste nummer van 2011 van het drietalige (Duits, Frans, Italiaans)  halfjaarlijkse tijdschrift Schweizer Archiv für Heraldik, uitgegeven door het Schweizerische Heraldische Gesellschaft, ook aandacht voor heraldische ontwikkelingen in Oostenrijk, België en Liechtenstein. In het blad o.a. de volgende bijdragen:
  • Wappen und Siegel der katholischen Linie Buol in den Drei Bünden und in Österreich, door Aluis Maissen
  • Les armoiries du nouveau Primat de Belgique, door Roger Harmignies
  • Das Fürstentum Liechtenstein - das Staatssymbol erzählt dem Betrachter viel über Mitteleuropa, door Johannes Engels
  • Concessions d'armoiries aux couleurs nationales en Belgique, door Roger Harmignies
  • Das Wappen der Juden von Hohenems, door Horst Boxler
  • Stemmario della Famiglie di Chiasso (Supplemento), door Carlo Maspoli
Een abonnement kost  CHF 90,-
Zie de (drietalige) website voor meer informatie.
Het tijdschrift kan worden ingezien in de leeszaal van het CBG te Den Haag.

maandag 6 juni 2011

Der Herold, jaargang 2011, nummer 1-2

In nummer 1-2 van de 54e jaargang (2011) van Der Herold, Vierteljahrsschrift für Heraldik, Genealogie und verwandte Wissenschaften, staan de volgende artikelen:
  • Ein neu entdecktes Buch aus dem Besitz des Herzogs Ernst Bogislaw von Croy, van Matthias Bollmeyer
  • Das Goldene Buch der Stiftungen in Frankfurt am Main, van Gunter Stemmler
  • Untergegangene niedersächsische Landeskreiswappen, van Manfred Furchert
  • Kommunale Wappenschau (nieuwe Duitse gemeentewapens), van Alexander Hoffmann


Verder de gebruikelijke mededelingen, nieuws en het tijdschriftenoverzicht.

Abonnement: € 35,- / jaar.
Zie ook: www.Herold-Verein.de