woensdag 11 mei 2011

Carbentus: voorvader van Vincent

Regelmatig wordt er genealogisch onderzoek gedaan naar kunstenaarsfamilies. Bekend is de (aangetrouwde) familieconnectie tussen Anton Mauve en Van Gogh via de familie Carbentus, maar vaak verspringt in dit soort gevallen een talent ook via 'anonieme' schakels van familie tot familie. Het gaat om mannen en vrouwen - vaak uit gegoede milieus - wier vaardigheid schuilging in kunstig borduur- en tekenwerk of in de producten van hun ambacht als lithograaf, timmerman of stempelsnijder.


Van dat laatste métier is een interessante invalshoek te noemen in relatie tot Vincent van Gogh. De familie Carbentus was dus al eerder opgemerkt als schakel tussen de Van Goghs en de Mauve's, maar zij is nooit echt gezien als mogelijke (mede-)inbrenger van Van Goghs talent. Willem Carbentus (1792-1845) was boekbinder voor het Hof van koning Willem I en was een jongere broer van de kunstschilder en graficus Hermanus Carbentus (1788-1854). Van Willem zijn prachtige boekbanden bewaard gebleven, vaak met heraldisch stempelwerk. Willem huwde met Anna Cornelia van der Gaag (1792-1855). Zij kregen een dochtertje, Anna Cornelia (1819-1907), Vincent van Goghs moeder (zie het portet hiernaast) en echtgenote van Theodorus van Gogh.


De familie Carbentus heeft - net als de Van Goghs - een wapen, en hiervan is onlangs een lakafdruk aan het CBG geschonken, samen met een mooi verzorgd boekje door N.A. van Beek over het geslacht Carbentus, waarop deze bewuste lakafdruk is weergegeven. Het is vrijwel zeker dat Willem Carbentus, Vincent's opa, dit zegelstempel heeft gesneden.

N.A. van Beek: Het geslacht Carbentus, Den Haag, 2011


Men kan contact opnemen met de auteur: nico.vanbeek@casema.nl

Op het Internet een aardige stamboom waar de connecties uit blijken: http://www.vggallery.com/international/dutch/misc/archives/family_tree.htm

dinsdag 10 mei 2011

Heraldisch Tijdschrift, jaargang 2011, nr. 1

In het eerste nummer van de jaargang 2011 van het Heraldisch Tijdschrift, de periodiek van de Afdeling Heraldiek van de Nederlandse Genealogische Vereniging,  als hoofdartikel een overzicht van de in 2010 bij het College Heraldiek van de NGV geregistreerde familiewapens .

Verder:

  • In de serie 'hedendaagse heraldische kunstenaars': Guus van Breugel, postmodernist onder de heraldici, door Bernard Grothues
  • Overheidsheraldiek (5), door J.A. de Boo, gewijd aan Steenwijkerland
  • Boomtrappen als oorsprong van de beurtelings gekanteelde dwarsbalk en van de stormladder, door Anton C. Zeven
  • Zegelstempel met wapen van der Does, door N.J.M. Biezen
  • De rubrieken 'Boekbesprekingen' en  'Op de keper beschouwd', met vragen en reacties van lezers.

De geportretteerde heraldicus Guus van Breugel is heraldicus en redacteur bij het Centraal Bureau voor Genealogie.Heraldisch Tijdschrift verschijnt vier keer per jaar. Een abonnement kost € 15,- per jaar. Email: w.van.zon@hccnet.nl