dinsdag 19 april 2011

Handschrift de Hooghe, overzicht van Brugse heraldiek

In de 14e en 15e eeuw was Brugge het onbetwiste centrum van de handel in Europa ten noorden van de Alpen. Overal vandaan trokken mensen met ambitie naar Brugge om hun geluk te beproeven, als handelaar, ambachtsman of kunstenaar.
De Brugse elite, inclusief de daarin opgenomen nieuwkomers, lieten heraldische sporen na in de kerken en kloosters van de roemruchte handelsstad. Ignace-Michel de Hooghe († 1715)  inventariseerde tussen 1698 en 1707 het funeraire erfgoed in alle Brugse kerkelijke instellingen. Het leidde tot beschrijvingen van zerken, epitafen en rouwborden. Veel wapenafbeeldingen zijn ook nagetekend.

Het zo ontstane Handschrift de Hooghe is het meest geraadpleegde handschrift uit de collectie van de Openbare Bibliotheek van Brugge. Formeel heet het Versaemelinghe van alle de sepulturen, epitaphien, besetten, wapens ende blasoenen, die gevonden worden in alle de kercken, kloosters, abdyen, capellen ende godshuysen, binnen de stad van Brugge.
Het Handschrift de Hooghe biedt een volledig en gevarieerd beeld van de grafcultuur in Brugge in de 17de en de 18de eeuw. Middeleeuwse en 16de-eeuwse graftekens en grafgedenktekens werden opgenomen voor zover die nog aanwezig waren in de 18de-eeuwse kerken. Het is digitaal te raadplegen op website historischebronnebrugge.be. De website biedt ook een hoop achtergrondinformatie. Je kunt ook rechtstreeks naar de zoekpagina, met een toegang op achternaam.Het Handschrift de Hooghe is ook voor Nederlandse genealogen van belang. Voor de kwartierstaatbouwers omdat velen ook Vlaamse voorouders hebben, en voor de makers van genealogieën en parentelen omdat de kans behoorlijk groot is dat zich in de loop van de late middeleeuwen of vroegmoderne tijd ook familieleden in Brugge hebben gevestigd, toen de stad met de grootste aantrekkingskracht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten