woensdag 27 april 2011

Wapenverleningen Hoge Raad van Adel, 2003-2010

In de Jaarverslagen van de Hoge Raad van Adel worden jaarlijks de wapenverleningen opgenomen als bijlage, met afbeeldingen.


Onderstaand de verwijzingen naar recente Jaarverslagen:
  • Jaarverslag 2010 (de openbare lichamen Bonaire, St. Eustatius en Saba, de gemeenten Aalten en Oldambt en de basiliek St.Georgius te Almelo)
  • Jaarverslag 2009 (de gemeenten Binnenmaas, Kaag  en Braassem, Lochem en Steenwijkerland, het bisdom Haarlem-Amsterdam en de basilieken te Oldenzaal en Susteren )
  • Jaarverslag 2008 (de gemeenten Katwijk, Leudal, Maasgouw, Roermond, Teylingen en Wijdemeren)
  • Jaarverslag 2007 (het waterschap Veluwe, de gemeenten Lansingerland en Nieuwkoop, de heerlijkheid Oostwaard en het bisdom Groningen-Leeuwarden)
  • Jaarverslag 2006 (het waterschap Aa en Maas en degemeenten Bronckhorst, Koggenland, Oude IJsselstreek en Utrechtse Heuvelrug)
  • Jaarverslag 2005 (het hoogheemraadschap Schieland en deKrimpenerwaard, het waterschap Rivierenland en de gemeenten Berkelland, Echt-Susteren, Montferland en Oost Gelre)
  • Jaarverslag 2004 (het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de waterschappen Brabantse Delta en Hollandse Delta, de gemeenten Geldrop-Mierlo, Midden-Delfland, Olst-Wijhe, Rijssen-Holten, Venlo en Westland, de heerlijkheid Hemmen, het bisdom Rotterdam en de basiliek te Hulst)
  • Jaarverslag 2003 (het wetterskip Fryslân, de gemeenten Lingewaard, Hof van Twente, Twenterand, Castricum en Oss en de heerlijkheden Harencarspel en Laag Nieuwkoop)
Update 16 nov. 2015: Zie deze pagina voor alle Jaarverslagen van 2003 t/m 2014.

Jaarverslag Hoge Raad van Adel over 2010

Op de website van de Hoge Raad van Adel kan het Jaarverslag over 2010 worden ingezien. Interessant voor de liefhebber van heraldiek is de bijlage met Wapenverleningen. Daarin de nieuwe wapens van Bonaire, Saba (zie afb.), Sint Eustatius, Aalten, Oldambt en de balisiek van de H. Georgius van Almelo.

Verder ook de nieuwe Gouverneursvlaggen van Curaçao en Sint Maarten (KB’s van 20 sept. 2010, nrs. 10.002580 en 10.002581), de nieuwe landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden.

Vlaggen Curacao en Sint Maarten

dinsdag 19 april 2011

Handschrift de Hooghe, overzicht van Brugse heraldiek

In de 14e en 15e eeuw was Brugge het onbetwiste centrum van de handel in Europa ten noorden van de Alpen. Overal vandaan trokken mensen met ambitie naar Brugge om hun geluk te beproeven, als handelaar, ambachtsman of kunstenaar.
De Brugse elite, inclusief de daarin opgenomen nieuwkomers, lieten heraldische sporen na in de kerken en kloosters van de roemruchte handelsstad. Ignace-Michel de Hooghe († 1715)  inventariseerde tussen 1698 en 1707 het funeraire erfgoed in alle Brugse kerkelijke instellingen. Het leidde tot beschrijvingen van zerken, epitafen en rouwborden. Veel wapenafbeeldingen zijn ook nagetekend.

Het zo ontstane Handschrift de Hooghe is het meest geraadpleegde handschrift uit de collectie van de Openbare Bibliotheek van Brugge. Formeel heet het Versaemelinghe van alle de sepulturen, epitaphien, besetten, wapens ende blasoenen, die gevonden worden in alle de kercken, kloosters, abdyen, capellen ende godshuysen, binnen de stad van Brugge.
Het Handschrift de Hooghe biedt een volledig en gevarieerd beeld van de grafcultuur in Brugge in de 17de en de 18de eeuw. Middeleeuwse en 16de-eeuwse graftekens en grafgedenktekens werden opgenomen voor zover die nog aanwezig waren in de 18de-eeuwse kerken. Het is digitaal te raadplegen op website historischebronnebrugge.be. De website biedt ook een hoop achtergrondinformatie. Je kunt ook rechtstreeks naar de zoekpagina, met een toegang op achternaam.Het Handschrift de Hooghe is ook voor Nederlandse genealogen van belang. Voor de kwartierstaatbouwers omdat velen ook Vlaamse voorouders hebben, en voor de makers van genealogieën en parentelen omdat de kans behoorlijk groot is dat zich in de loop van de late middeleeuwen of vroegmoderne tijd ook familieleden in Brugge hebben gevestigd, toen de stad met de grootste aantrekkingskracht.

maandag 11 april 2011

Wapenalbum Bommelerwaard

Op de website van het Streekarchief Bommelerwaard vind je het Wapenalbum Bommelerwaard. In dit digitale album méér dan 3000 records met aantekeningen, verzameld uit allerlei bronnen uit heel Nederland van familiewapens van Bommelerwaarders.

De gegevens zijn verzameld door de heer P. van der Zalm uit Zaltbommel. Van veel wapens heeft de heer Van der Zalm een ingekleurde tekening gemaakt. Elke beschrijving bestaat uit informatie over de wapendrager, een beschrijving van het wapen en een verwijzing naar geraadpleegde bronnen. Het wapenalbum is doorzoekbaar op naam.