woensdag 2 februari 2011

"Wappenbuch des Westfälischen Adels" digitaal

Het Wappenbuch des Westfälischen Adels werd in 1901 / 1903 uitgegeven door genealoog-heraldicus Max von Spießen (1852-1921). het Wappenbuch bestaat uit 2 delen. Deel 1 bevat een alfabetisch overzicht van familienamen met de blazoenering, en Deel 2 bevat wapentekeningen (in kleur) van de hand van Adolf Matthias Hildebrand (1844-1918).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten