vrijdag 18 februari 2011

Registraties bij Fryske Rie foar Heraldyk 2010 en 2009

In het Genealogysk Jierboek 2010 van de Fryske Akademy een opgave van de nieuw geregistreerde familiewapens bij de Fryske Rie foar Heraldyk. De namen zijn: Bosma, Hettinga, Steerenberg, Van der terp en Veenstra.

In het Genealogysk Jierboek 2009 werden de wapens gepubliceerd van de volgende families: Anema, Bosma, Cuiper, Dijkstra, Gerbrandy-Baird, Kapinga / Kapenga, Koopmans, Mulder, Oudega, Rinkes, Van Sinderen, Van der Spoel, Trepstra, Tuninga, Vegers, Wijbenga, Van der Zee

Zie www.fryskeakademy.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten