vrijdag 25 februari 2011

Wapens van Amerikanen met Nederlandse wortels

De New York Genealogical and Biographical Society (NYGBS) heeft onlangs een boek gepubliceerd getiteld An Armory of American Families of Dutch Descent. In het boek zijn artikelen verzameld die tussen 1933 en 1941 zijn geschreven door William J. Hoffman (1882-1955). Hoffman was geboren in Rotterdam en emigreerde in 1909 naar de VS. In New York ontwikkelde hij een passie voor genealogie en heraldiek. Hij werd gezien als dé autoriteit in de VS op het gebied van Nederlandse familiewapens.

De artikelen, voor dit boek bijeengebracht door Francis J. Sypher jr., zijn eerder gepubliceerd in de New York Genealogical an Biographical Review en de New England Historical and Genealogical Register.
In het boek vind je uiteraard veel bekende namen van families van Nederlandse herkomst. Deze hebben zich voor een deel in voormalig Nieuw Amsterdam en Nieuw Nederland (zie daarover deze bijdrage) gevestigd voordat de Engelsen de koloniën in 1664 overnamen, maar  voor een groot deel ook pas (lang) nadien.

Onderstaand plaatje toont een greep uit de familienamen die voorkomen in het boek.


Formeel was het boek (382 pag.) alleen bij voorinschrijving verkrijgbaar, maar mogelijk dat via de website van de NYGBS toch nog exemplaren te koop zullen worden aangeboden. De liefhebber kan in ieder geval terecht in de studiezaal van het CBG om het boek te raadplegen.

vrijdag 18 februari 2011

Registraties bij Fryske Rie foar Heraldyk 2010 en 2009

In het Genealogysk Jierboek 2010 van de Fryske Akademy een opgave van de nieuw geregistreerde familiewapens bij de Fryske Rie foar Heraldyk. De namen zijn: Bosma, Hettinga, Steerenberg, Van der terp en Veenstra.

In het Genealogysk Jierboek 2009 werden de wapens gepubliceerd van de volgende families: Anema, Bosma, Cuiper, Dijkstra, Gerbrandy-Baird, Kapinga / Kapenga, Koopmans, Mulder, Oudega, Rinkes, Van Sinderen, Van der Spoel, Trepstra, Tuninga, Vegers, Wijbenga, Van der Zee

Zie www.fryskeakademy.nl

dinsdag 15 februari 2011

"Nouvel Armorial Valaisan" digitaal

De twee delen van het 'nieuwe wapenboek van het Zwitserse kanton Valais / Wallis' gewijd aan de families uit het gelijknamige kanton zijn digitaal te raadplegen op internet. De tekeningen zijn van de hand van Jean-Claude Morend  en de teksten van Léon Dupont Lachenal. De boeken zijn tweetalig uitgevoerd, vandaar de titel Nouvel Armorial Valaisan / Neues Walliser Wappenbuch. Tweetalig wil in dit geval zeggen dat de lemma's afwisselend in het Frans of in het Duits gesteld zijn.Deel 1 dateert uit 1974 en Deel 2 uit 1984. Beide zijn alfabetisch geordend en ze lopen allebei van A tot Z. In het tweede deel staan families waarnaar het onderzoek in 1974 nog onvoldoende afgerond was. Dat wil zeggen dat je, wanneer je een bepaalde familie zoekt, beide delen moet raadplegen.

maandag 7 februari 2011

De Griffioen in gemeentewapens van Pommern

In nummer 4 van de 53e jaargang (2010) van Der Herold, Vierteljahrsschrift für Heraldik, Genealogie und verwandte Wissenschaften, staat een uitgebreid artikel over (de geschiedenis van) de griffioen in de gemeentewapens van de Duitse landstreek Pommern. Der Greif in der pommerschen Kummunalheraldik, van Ludwig Biewer. De Griffioen vinden we ook terug in het Grosse und Kleine Landeswappen van het Bundesland Mecklenburg-Vorpommern (zie afbeelding). Dat Bundesland beslaat grofweg het kustgedeelte van het voormalige Oost-Duitsland.


Abonnement: € 35,- / jaar.
Zie ook: www.Herold-Verein.de

donderdag 3 februari 2011

Bijzonder wapenporselein bij "Tussen Kunst & Kitch"

In de aflevering van het AVRO tv-programma "Tussen Kunst & Kitsch" van woensdag 2 februari 2011 (opgenomen in het Bonnefantenmuseum te Maastricht) toonde een deelnemer een porseleinen bord van rond 1700 met daarop het wapen van de Zuid-Nederlandse regio Namur.  Het bord maakte deel uit van een serie van acht. De deelnemer gaf aan de gehele serie te bezitten. Het betreft zogenaamd Chine de commande en is bijzonder waardevol.

De passage over deze uit heraldisch oogpunt bijzondere vondst is in onderstaand embedded venster van Uitzending Gemist te zien vanaf 40:00 minuten.

Get Microsoft Silverlight Of bekijk de flash versie.

Of ga naar het overzicht van het programma Tussen Kunst & Kitsch bij Uitzending gemist en kies het programma van 2 februari 2011.

In 2003 is in Luxemburg in het Musée National d'Histoire et d'Art een gespecialiseerde tentoonstelling gewijd aan zulk soort porselein: Hybrides. Porcelaines chinoises aux armoiries territoriales européennes. Zie deze link voor een korte Franstalige beschrijving. Ter gelegenheid van deze expositie verscheen een catalogus van J.L. Mousset en U. Degen. Deze publicatie telt 122 pagina's en veel illustraties (ISBN 28 7985 003 7) en is o.a. in te zien in de studiezaal van het CBG te Den Haag..

De Nederlanders behoorden tot de grootste importeurs van Chinees porselein in de achttiende eeuw. Vooral in de periode 1730-1750 lieten zij wapenserviezen met fraaie afbeeldingen van familiewapens maken. CBG-medewerker Jochem Kroes schreef daarover het standaardwerk Chinese Armorial Porcelain. Het boek bevat een inventaris van 455 van deze wapenserviezen en vele afbeeldingen. Zie hier voor de index op de 455 familienamen.
Het is de eerste overzichtpublicatie betreffende de Nederlandse markt. Dit luxueus uitgevoerd boek kan ( á € 150,-) worden besteld via de website van het CBG.

woensdag 2 februari 2011

"Wappenbuch des Westfälischen Adels" digitaal

Het Wappenbuch des Westfälischen Adels werd in 1901 / 1903 uitgegeven door genealoog-heraldicus Max von Spießen (1852-1921). het Wappenbuch bestaat uit 2 delen. Deel 1 bevat een alfabetisch overzicht van familienamen met de blazoenering, en Deel 2 bevat wapentekeningen (in kleur) van de hand van Adolf Matthias Hildebrand (1844-1918).