maandag 6 december 2010

Heraldische manuscripten van Jan Theodoor van Boecop ontdekt.

De Hoge Raad van Adel ontving vorig jaar van de Stichting der heerlijkheden Oosterland, Sirjansland enOosterstein een aantal bijzondere oude wapenboeken en genealogische manuscripten. Enkele daarvan waren toe te schrijven aan de zeventiende-eeuwse katholieke edelman Jan Theodoor van Boecop.
Jan Theodoor van Boecop stamde uit een oorspronkelijk Gelders-Overijsselse familie waartoe enkele kunstenaars zijn te rekenen: zijn overgrootmoeder was de bekende schilderes Mechteld toe Boecop geb. van Lichtenberch en twee oudtantes komen als schilderes voor in Kampen.

Het werk van Jan Theodoor van Boecop betreft voornamelijk de heraldiek van Gelderse, Overijsselse en Utrechtse geslachten. In zijn manuscripten zijn ook afbeeldingen van rouwborden in kerken en glazen in woonhuizen te vinden. Tot nu toe was Van Boecop als heraldicus volledig onbekend. Meer bijzonderheden over zijn achtergronden en werk zijn te vinden in een artikel van E.J. Wolleswinkel, dat in december verschijnt in De Nederlandsche Leeuw, het tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde. Losse nummer van De Nederlandsche Leeuw kosten € 15.- en zijn via de website van het KNGGW te bestellen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten