vrijdag 19 november 2010

Boek: Orden & Ehrenzeichen. Handbuch der Phaleristiek.

Het is aardig om in dit Heraldisch Dossier ook aandacht te schenken aan buurwetenschappen en aanverwante disciplines. Eén daarvan is de Faleristiek, de wetenschap die zich bezig houdt met onderscheidingen en ridderorden. Onderscheidingen hebben ook vaak in een belangrijk heraldisch aspect.

In Duitsland verscheen onlangs het boek Orden & Ehrenzeichen. Handbuch der Phaleristiek van de hand van Eckart Henning en Dietrich Herfurt. De publicatie kan met recht een handboek worden genoemd. Het behandelt de (geschiedenis van) van het vakgebied en de verschillende soorten orden, geeft een overzicht van gebruiken, relevante literatuur en archieven en tips voor verzamelen en bewaren.
Ook is er aandacht voor de "Nachbarwissenschaften" zoals uiteraard genealogie en heraldiek, maar ook numismatiek, zegelkunde (Sphragistik), symboliek, vlaggenkunde (Vexillologie), kunst- en kostuumgeschiedenis, materiaalkunde en "Sozialpsychologie".

Auteur Echart Henning bekleedt een ereprofessoraat archiefwetenschappen en historische hulpwetenschappen aan de Humboldt Universiteit in Berlijn en was tot 2006 directeur van het Archiv zur Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft in Berlijn. Co-auteur Dietrich Herfurt is voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad van  het Deutschen Gesellschaft für Ordenskunde.


Het boek is full colour uitgegeven, telt  363 pagina's en is verkrijgbaar bij de Uitgeverij Böhlau.
Tot 1 januari 2011 kost het boek € 49,90, daarna  € 59,90.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten