dinsdag 30 november 2010

Grafzerken van de Sint-Jan, de website

Zondag 28 november is de website gewijd aan de Grafzerken van de Sint Jan te Den Bosch online gegaan.

De website heeft nog een paar kleine startprobleempjes, maar het geheel ziet er erg veelbelovend uit.

Aan te raden is om vooralsnog op naam te zoeken via de subpagina "Grafzerken" en vervolgens de zoekfunctie van je internetbrowser. De zoekfunctie van de website zelf geeft nog te veel ongewenste resultaten.
Zie ook onze blog van  8 oktober over het boekwerk dat aan de grafzerken is gewijd en de blog van De Digitale Archivaris over de website.

vrijdag 26 november 2010

Collectie lakzegels Euregionaal Historisch Centrum

In maart 2010 zette het Euregionaal Historisch Centrum (Sittard, Geleen, Born) een mooie collectie van ca. 1600 lakzegels online. Dat is door weinigen buiten de regio gesignaleerd.

De collectie werd in 2002 verkregen via Museum het Domein te Sittard, museum voor stedelijke historie en moderne kunst. In de loop van 2004 heeft vrijwilliger Theo Sigmund de zegels gefotografeerd en vervolgens beschreven op naam en plaats en waar mogelijk ook qua datering. Als "Zegelboek Stadsarchief Sittar-Geleen" kende de collectie ook al een papieren uitgave.

In de collectie komen ook nogal wat zegels voor van mensen van buiten de regio. De zegels worden per acht stuks op A4 als pdf gepresenteerd. In de aparte index / inhoudsopgave kan worden gezocht op naam. Daarna vergt het enig bladerwerk door verschillende subgroepen in de rechtermarge (burgers, adel, gemeenten etc.) om de zegel van de gewenste naam terug te vinden. Ga naar de zegelcollectie.

Zoeken in de nieuwe beeldbank van het Euregionaal Historisch Centrum op het woord "wapen" of "familiewapen" levert nog eens 25 foto's op van wapens op regionale gebouwen, glas-in-lood etc.

maandag 22 november 2010

Boek: Wapenboek Hoogheemraadschap Delfland (1282-1780)

Op vrijdag 5 november 2010 presenteerde de Hollandse vereniging voor Genealogie "Ons Voorgeslacht" de publicatie Wapenboek van het Hoogheemraadschap van Delfland. Wapens en biografieën van de baljuws, dijkgraven en hoogheemraden van Delfland (1282-1780).  In dit boek, van de hand van Hans Nagtegaal, staan naast reproducties van de wapentekeningen uit het wapenboek van het Hoogheemraadschap Delfland ook korte biografische beschrijvingen  van de verschillende wapenvoerders, stuk voor stuk vooraanstaande figuren uit de historie van Delfland. Het boek telt 79 pagina's, inclusief index, en is verkrijgbaar via de website van Ons Voorgeslacht.  Inclusief verzendkosten is de prijs € 15,- (leden € 10,-)

vrijdag 19 november 2010

Boek: Orden & Ehrenzeichen. Handbuch der Phaleristiek.

Het is aardig om in dit Heraldisch Dossier ook aandacht te schenken aan buurwetenschappen en aanverwante disciplines. Eén daarvan is de Faleristiek, de wetenschap die zich bezig houdt met onderscheidingen en ridderorden. Onderscheidingen hebben ook vaak in een belangrijk heraldisch aspect.

In Duitsland verscheen onlangs het boek Orden & Ehrenzeichen. Handbuch der Phaleristiek van de hand van Eckart Henning en Dietrich Herfurt. De publicatie kan met recht een handboek worden genoemd. Het behandelt de (geschiedenis van) van het vakgebied en de verschillende soorten orden, geeft een overzicht van gebruiken, relevante literatuur en archieven en tips voor verzamelen en bewaren.
Ook is er aandacht voor de "Nachbarwissenschaften" zoals uiteraard genealogie en heraldiek, maar ook numismatiek, zegelkunde (Sphragistik), symboliek, vlaggenkunde (Vexillologie), kunst- en kostuumgeschiedenis, materiaalkunde en "Sozialpsychologie".

Auteur Echart Henning bekleedt een ereprofessoraat archiefwetenschappen en historische hulpwetenschappen aan de Humboldt Universiteit in Berlijn en was tot 2006 directeur van het Archiv zur Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft in Berlijn. Co-auteur Dietrich Herfurt is voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad van  het Deutschen Gesellschaft für Ordenskunde.


Het boek is full colour uitgegeven, telt  363 pagina's en is verkrijgbaar bij de Uitgeverij Böhlau.
Tot 1 januari 2011 kost het boek € 49,90, daarna  € 59,90.

dinsdag 9 november 2010

Veiling Wapenborden Grote Kerk Breda

In het jaar dat de Grote Kerk van Breda 600 jaar bestaat heeft een bijzondere expositie plaatsgevonden met de titel: Woord & Wapen, in dienst van de Nassaus. Onderdeel van die expositie waren 277 gereconstrueerde wapenborden. Deze wapenborden worden, net als in 1798, per opbod verkocht. Alleen gebeurt het deze keer door middel van een veiling op internet. De opbrengst komt ten goede aan de restauratie en het onderhoud van de Grote Kerk. U kunt dus in het bezit komen van een uniek wapenbord met uw familienaam er op (of de straatnaam waarin u woont, of de wijk waarin u woont, want die namen komen ook voor). Hoe gaat dat in zijn werk ?U gaat naar de site van de Grote Kerk (www.grotekerkbreda.nl). Op de Homepage treft u een banner aan waarop staat Veiling Wapenborden. U klikt op deze banner en komt dan op de pagina van de veiling.
U zoekt op naam: op de Veilingpagina staan alle namen die op de wapenborden voorkomen, alfabetisch gerangschikt. U klikt op een letter en komt dan bij de A, B, C, enzovoort.
Achter de naam staat een nummer. Dat nummer correspondeert met een wapenbord. Op de pagina Wapenborden zoekt u het wapenbord met dat nummer. Als u op de foto klikt wordt het bord vergroot en kunt u details zien.
Als u dat bord wilt kopen doet u een bod op dat bord via email info@grotekerkbreda.nl.
U vermeldt uw naam, adres, telefoonnummer, het nummer van het wapenbord en het bedrag dat u voor het bord biedt. Voor kleine borden is de minimumprijs € 50, voor grote borden de minimumprijs € 100. U krijgt van uw bod per mail een bevestiging.
Als iemand anders ook op dat bord biedt, dan krijgt u dat (opnieuw per mail) te horen en kunt u, als u dat wilt, een hoger bod uitbrengen.
Halverwege december (nader bericht volgt) sluit de internetveiling en wordt er een afspraak gemaakt om het bord aan u over te dragen.

woensdag 3 november 2010

Rietstap 2e druk digitaal

Ook de  twee delen Amorial general van J.P. Rietstap (tweede druk) zijn digitaal te raadplegen op www.archive.org

Voluit luidt de titel: Rietstap, Johannes Baptist, Armorial général: précédé d'un dictionnaire des Termes du blason, 2 volumes, deuxième éditon, Gouda 1828-1891

Hier volgen de separate links naar de twee opeenvolgende delen:

"Armorial universel" digitaal

Op de website www.archive.org zijn ook de twee delen van Armorial universel van Jouffroy d'Eschavannes digitaal te raadplegen. De boeken bevatten o.a. mooie afbeeldingen in kleur.

De officiele titel luidt voluit: Eschavannes, Jouffroy de, Armorial universel; précédé d'un traité complet de la science du blason, et suivi d'un supplément, 2 volumes, Paris 1844.

Hier volgen aparte links naar de twee opeenvolgende delen:

"Sceaux armoriés des Pays-Bas et des pays avoisinants" digitaal

Op de website www.archive.org zijn de vier delen van Sceaux armoriés des Pays-Bas et des pays avoisinants van J.Th. de Raadt gedigitaliseerd te raadplegen.

De volledige titel van de boeken luidt officieel:
Raadt, J.Th. de, Sceaux armoriés des Pays-Bas et des pays avoisinants (Belgique-Royaume des PaysBas-Luxembourg-Allemagne-France). Recueil historique et héraldique, 4 volumes, Bruxelles 1899-1903

Hier volgen vier aparte links naar de vier opeenvolgende delen: