maandag 25 oktober 2010

Daniel de Bruin (1950) overleden op 19 oktober 2010


Tot onze spijt is op 19 oktober jongstleden heraldisch kunstenaar Daniel de Bruin (1950) onverwacht overleden. De Bruin was autodidact en gespecialiseerd in het heraldisch ex libris. Zijn ontwerpen waren modern en gedurfd. Aanvankelijk werkte hij in een bijna kubistische stijl en werd hij in Nederland niet heel erg 'gezien'. Desalniettemin oogstte hij des te meer succes in het buitenland. Ook in zijn latere, ingetogener maar nog steeds grafische oeuvre, was het werken met gefacetteerde kleurvlakken karakteristiek. We hadden nog heel veel werk van hem willen zien en zullen hem als collega en inspirator missen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Daniel de Bruin: http://www.heraldicermine.com/

maandag 18 oktober 2010

Der Herold, jaargang 2010, nummer 3

In nummer 3 van de 53e jaargang van Der Herold, Vierteljahrsschrift für Heraldik, Genealogie und verwandte Wissenschaften, aandacht voor nieuwe wapens van Gemeinde, Bezirk, Amt, Stadt of Landkreis in Duitsland: Neue kommunale Wappen des Jahres 2009.

Ook in Duitsland worden nieuwe wapens ontworpen naar aanleiding van herindelingen en wat dies meer zij. Uitgelegd wordt o.a. dat er geen algemeen Duitse regelingen bestaan voor het aannemen van nieuwe wapens. Dit heeft uiteraard te maken met de federale structuur van het land.
In deze aflevering van Der Herold vind je naast de blazoenering van de nieuwe wapens ook informatie over de ontwerpers en een afbeelding.Abonnement: € 35,- / jaar.
Zie ook: www.Herold-Verein.de

donderdag 14 oktober 2010

Rouwborden in St. Maartenskerk te Tiel

In jaargang 31 nummer 2 (2010) van De Drie Steden, Regionaal-historisch tijdschrift voor het Rivierenland, staat een uitgebreid artikel over De rouwborden in de St. Maartenskerk te Tiel. Het gaat om een aantal 18e eeuwse rouwborden van leden van de familie Van den Steen. Niet alleen worden de rouwborden uitgebreid beschreven, maar ook de deels oudere genealogie van de familie komt uitgebreid aan bod, met leuke details over de meest aansprekende individuen.
Daarbij eveneens geparenteerde families als Craeyvanger, Bicker, Verbolt en Van Eck van Panthaléon. Het artikel is geschreven door J.J.M. Vollebregt-Van Grol en beslaat 16 pagina's. Voor het volgende nummer van De Drie Steden staat een tweede artikel over de Tielse rouwborden en de familie Van den Steen gepland.

De Drie Streden is een uitgave van het Regionaal Archief Rivierenland en verschijnt drie keer per jaar. Lossen nummers kosten € 5,-, een abonnement kost € 12,50 per jaar. Email: info@regionaalarchiefrivierenland.nl

maandag 11 oktober 2010

Heraldische portretten door Jos Goolenaerts

Jos Goolenaerts (1913) is wellicht één van de bekendste Antwerpse heraldici. Al meer dan 50 jaar houdt hij zich bezig met wapenkunde. Als auteur debuteerde hij in 1967 in het lokale “Gemeentenieuws” van Deurne (Antwerpen) en van toen af schreef hij honderden heraldische artikelen in een groot aantal heemkundige, geschiedkundige en genealogische publicaties in de regio Antwerpen. Hij illustreerde die zelf. Jos Goolenaerts is op artistiek gebied autodidact en creëerde zodoende een heel eigen stijl waardoor zijn heraldische tekeningen vrijwel onmiddellijk herkenbaar zijn. Naast geïllustreerde heraldische artikelen tekende en schilderde hij wapens op verzoek van verenigingen, vrienden en kennissen zodat het totaal aan tekeningen onderhand een veelvoud van duizend bedraagt.

Naast zijn publicaties amuseerde hij zich met het maken van 'heraldische portretten'. ‘Want’, zo zegt hij zelf: ‘het is gemakkelijk genoeg om een afbeelding van een bekend persoon te vinden. Maar diens wapenschild is meestal veel moeilijker te achterhalen.' Over de jaren maakte hij een heleboel combinaties op A-4 formaat (zwart-wit en kleur). Een groot deel van deze heraldische portretten zijn van Antwerpse historische figuren zoals kunstenaars, koningen en keizers, wetenschappers, auteurs en andere bekende personages uit de geschiedenis van België en de rest van Europa.

Marc Van de Cruys vond het passend om in het zevenennegentigste levensjaar van Jos Goolenaerts deze uitgebreide reeks portretten waar hij de hand nog kond opleggen te publiceren in een uitgave voor heraldische geïnteresseerden.

“150 Heraldische Portretten van belangrijke personen uit de Antwerpse, Belgische en Europese geschiedenis”, 84 blz, A5, ill, uitg. Homunculus Wijnegem (2010), Prijs abonnees HD € 6,95, niet abonnees € 8,95 (+ verzending).

vrijdag 8 oktober 2010

Boek: De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch

De Sint Jan in Den Bosch wordt jaarlijks door honderdduizenden mensen bezocht. De honderden grafzerken uit de vijftiende tot en met de achttiende eeuw in de vloer van de kerk waren echter nog nooit goed onderzocht en beschreven. In die lacune is nu voorzien. Een groep van deskundigen werkte meer dan tien jaar aan een omvangrijke publicatie waarin alle maatschappelijke, religieuze en kunsthistorische aspecten van de ruim vijfhonderd zerken in de Sint-Jan aan bod komen. Met vier banden in een cassette en ruim 1800 pagina's tekst en afbeeldingen is het een monumentale uitgave geworden.

Het verschijnen van de boeken wordt gevierd met een bijzondere themamiddag op 28 november 2010 (14.00 tot 16.30 uur)  in de Grote Zaal van Theater aan de Parade te Den Bosch onder het motto 'De dood, dat leeft'. Toegangsprijs is slechts € 7,50, incl. een drankje.
Kaarten zijn verkrijgbaar via Bosch Ticket: 0900-33 72 72 33 of Boschticket@theateraandeparade.nl

De publicatie is op 28 november na afloop verkrijgbaar in het theater en daarna via de betere boekhandel.

De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch. Zeer luxe gebonden, vier delen in cassette: 'inleiding', 'schip', 'transept' en 'kooromgang'. Formaat 240 x 305 mm. Omvang ca. 1800 pagina's
ISBN 9789086801367. Verkoopprijs € 149,-

Zie ook www.degrafzerkenvandesintjan.nl voor meer informatie.

donderdag 7 oktober 2010

Internationaal heraldisch congres in Stuttgart (13-17 sept. 2010)Tussen 13 en 17 september jl. vond in Stuttgart het tweejaarlijkse International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences plaats.
http://www.congress2010.info/english/

We verwijzen ook graag naar het blog Heraldisch Gezien van Rob van Drie: http://heraldischgezien.blogspot.com

maandag 4 oktober 2010

Heraldisch Tijdschrift, jaargang 2010, nr. 3

Het Heraldisch Tijdschrift is de periodiek van de Afdeling Heraldiek van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Het derde nummer van de lopende jaargang heeft de volgende inhoud:


  • Herauten en hun kronen, door J.A. De Boo
  • Zegel van de Universiteit van Leiden uit 1917,  door Anton C. Zeven
  • Het embleem, wapen en zegel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, door Anton C. Zeven
  • Henk 't Jong, een veelzijdig historicus-heraldicus, door Bernard Grothues, afl. 6 in de serie hedendaagse heraldische ontwerpers / tekenaars
  • Overheidsheraldiek (3), door J.A. de Boo
  • Overzicht periodieken en publicaties
  • Vragenrubriek "Op de keper beschouwd"

Heraldisch Tijdschrift verschijnt vier keer per jaar. Een abonnement kost € 15,- per jaar. Email: w.van.zon@hccnet.nl