woensdag 15 september 2010

Boek: Heraldiek op Groninger grafzerken ná 1814

In 1977 verscheen het bekende standaardwerk van Adolf Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden, waarin onder meer grafzerken op kerkhoven en in kerken zijn beschreven die van vóór 1814 dateren. Dat in heraldisch opzicht de grafzerken op Groninger kerkhoven van ná genoemd jaar ook interessant kunnen zijn, blijkt wel uit dit informatieve en aardig geïllustreerde boekje.

R. Alma, Versteende wapens. Heraldiek op Groninger kerkhoven (Groningen: Stichting Oude Groninger Kerken 2008) 32 blz., ill. ISBN 9789073453296. Prijs € 6,-.

Aan de hand van voorbeelden bespreekt Redmer Alma ‘Groninger’ heraldiek in de vorm van onder andere boerderijwapens, antiquarische wapens, sjabloonwapens, persoonlijke wapens en doodssymboliek. Foto’s zijn opgenomen van grafzerken van onder meer de Groninger families Wierenga, Beukema, Tempel, Hopma, Wigboldus, Voorwerk, Alma, Evers, Knol en Sijpkens.

Zie: http://groningerkerken.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten