woensdag 22 september 2010

Jubileumnummer Heraldicum Disputationes: Over de betekenis van wapens

Ter gelegenheid van het vijftienjarige bestaan van Heraldicum Disputationes wordt aan de lezers van HD een jubileumuitgave aangeboden. Iets minder groot van opzet dan de vorige twee (2000 en 2005) en ook qua concept ietwat afwijkend van het traditionele pad dan u gewend bent. Dit keer is het thema ‘Over de betekenis van wapens’ uitgewerkt. Een tegelijk populaire én controversiële zaak, met name de vraag of wapenschilden iets te betekenen hebben.
De lezer krijgt een gevarieerd aantal artikelen voorgeschoteld die niet allemaal even licht verteerbaar zijn. Sommige zijn uitgebreid, andere korter. Soms onderling overlappend of aanvullend. Daarnaast zijn er enige die elkaar regelrecht tegenspreken. De lezer oordele zelf in welke theorieën hij zich al dan niet kan vinden.

Met bijdragen van J.A. de Boo, Rolf E. Sutter, Rafal T. Prinle en Marc Van de Cruys.

Prijs voor dit nummer: abonnees HD € 6,95 euro + verzendkosten, niet-abonnees € 8,95 + verzendkosten.

Abonnement HD: € 15,- per jaar, € 4,50 voor losse nummers (€ 6,- voor Nederland)
Zie http://users.telenet.be/homunculus/heraldiek.html
Uitgever: Marc van de Cruys, Krommelei 47, 2110 Wijnegem (België)

woensdag 15 september 2010

Boek: Heraldiek op Groninger grafzerken ná 1814

In 1977 verscheen het bekende standaardwerk van Adolf Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden, waarin onder meer grafzerken op kerkhoven en in kerken zijn beschreven die van vóór 1814 dateren. Dat in heraldisch opzicht de grafzerken op Groninger kerkhoven van ná genoemd jaar ook interessant kunnen zijn, blijkt wel uit dit informatieve en aardig geïllustreerde boekje.

R. Alma, Versteende wapens. Heraldiek op Groninger kerkhoven (Groningen: Stichting Oude Groninger Kerken 2008) 32 blz., ill. ISBN 9789073453296. Prijs € 6,-.

Aan de hand van voorbeelden bespreekt Redmer Alma ‘Groninger’ heraldiek in de vorm van onder andere boerderijwapens, antiquarische wapens, sjabloonwapens, persoonlijke wapens en doodssymboliek. Foto’s zijn opgenomen van grafzerken van onder meer de Groninger families Wierenga, Beukema, Tempel, Hopma, Wigboldus, Voorwerk, Alma, Evers, Knol en Sijpkens.

Zie: http://groningerkerken.nl/

Oproep t.b.v. jubileumboek 40 jaar wapenregister CBG

Uit eerdere blogposts van ons team heeft u kunnen concluderen dat het wapenregister van het Centraal Bureau voor Genealogie volgend jaar 40 jaar bestaat. Voorbereidingen - zoals een stratistisch onderzoek - voor een jubileumboek zijn inmiddels al begonnen. Daaruit is al gebleken dat veel families hun wapen gebruiken in de kleurstelling blauw-zilver en dat ze in dit wapen figuren voeren die een relatie hebben met 'het water' in de breedste zin van het woord. Voor het boek zijn er ook andere conclusies te trekken die gaan over de specifieke (moderne) burgerheraldiek en zal er ingegaan worden op heraldieke discussies die in de literatuur nog amper een neerslag vonden.

Voor de volledigheid wordt bij de uitgave een DVD met alle ingeschreven wapens geleverd. Het CBG heeft van de uitgegeven wapencertificaten altijd een duplo-exemplaar bewaard. In de periode 1989-2004 betrof het steeds een kleurenkopie van het certificaat. Voorafgaand aan deze periode werden de tekeningen handmatig gemaakt en nadien werden de tekeningen met een computerprogramma getekend. Aanvankelijk was - afgezet tegen de huidige scantechniek - de beeldkwaliteit van deze kleurenkopieen matig. Om de beeldkwaliteit van deze wapenregister-DVD te optimaliseren zijn scans van de oude wapencertificaten dus zeer welkom! U kunt op de hierbij gevoegde afbeeldingen/oproeplijsten klikken om te verifieren of uw of andermans registratie in die periode viel. Achter de naam ziet u het jaar van regsitratie.

Bezit u een wapencertificaat van het CBG uit de periode 1989-2004? Dan ontvangen wij graag per mail een scan van het wapen (dus niet van het hele certficaat) als Jpeg-bestand, 300 dpi. 

Mail henk.tjong@cbg.nl onder vermelding van "jubileumboek wapenregister" en de naam van de desbetreffende familie.

Bij voorbaat onze dank!

Guus van Breugel en Henk 't Jong, heraldici Centraal Bureau voor Genealogie

vrijdag 3 september 2010

Heraldicum Disputationes, jaargang 2010, nr. 3

Het derde nummer van de lopende jaargang van het kwartaalblad Heraldicum Disputationes is verschenen. In dit nummer onder meer de volgende artikelen:

  • Dieren in de wapens van Veluwse geslachten, door Anton Zeven
  • Wapenregistratie bij de Hollandse Vereniging voor Genealogie uitgebreid tot de Benelux, door Hans Nagtegaal
  • Bespiegelingen over het religieus heraldisch ex libris, door Daniel de Bruin
  • Albert Vanbuel, bisschop van Kaga-Bandore, door Hans van Heijningen 
  • Een bezoek aan het "Museo del Sigillo", door Anton Zeven


Het in het laatstgenoemde artikel beschreven Italiaanse zegelmuseum schijnt de moeite waard te zijn. Het museum heeft ook een website: Museo del Sigillo
 
Uitgever: Marc van de Cruys, Krommelei 47, 2110 Wijnegem (België)
Prijs: € 15,- per jaar, € 4,50 voor losse nummers (€ 6,- voor Nederland)
Zie http://users.telenet.be/homunculus/heraldiek.html