dinsdag 24 augustus 2010

Rouwborden in Estland

Op zijn weblog Heraldisch gezien schrijft Rob van Drie over fraai heraldisch houtsnijwerk in de Domkerk van Tallin in Estland. Het gebruik om rouwwapens op te hangen in kerken kwam in Estland in zwang in de zeventiende eeuw.

Zie: Blog Rob van Drie

maandag 9 augustus 2010

Alternatieve identiteit voor bisschoppelijke ruiter?

In april van dit jaar publiceerde ik in dit blog over de mogelijke identiteit van de bisschoppelijke ruiter in de Sint Walburgiskerk te Zutphen. Inmiddels bestaat er een alternatief inzicht, uitgewerkt door cultureel antropoloog Hubert de Vries. De Vries heeft zich al langere tijd verdiept in de heraldiek van Utrecht en volgens hem zou de ruiter ook de laat dertiende-eeuwse Jan van Sierck kunnen zijn, die nog niet een familiewapen op het bisschoppelijke kruis plaatste.

Zie: www.hubert-herald.nl