vrijdag 11 juni 2010

Inventaris archief Chambre Héraldique

Bij de Hoge Raad van Adel te Den Haag berust een deel van het archief van de Chambre Héraldique (de Heraldieke Kamer). Het gehele archief verhuisde in 1794 van Brussel naar Wenen. Pas in 1826 stemde de regering te Wenen in met teruggave van het archief en werd het naar Den Haag overgebracht. In 1843 werd het grootste deel van het archief van de Chambre Héraldique aan België teruggegeven. Het restantarchief dat zich bij de Hoge Raad van Adel bevindt, bevat fraaie handschriften met wapentekeningen, zoals een wapenboek van de landmeter Jan Jansz Potter uit 1560. Verder zijn er genealogieën in te vinden van vooraanstaande geslachten als Van Borsele, Crabeels, Van Egmond, Van Kinschot en Van Teilingen. In deze publicatie treft men ook een beschrijving aan van de algemene handschriftencollectie van de Hoge Raad van Adel aan en van de daar gedeponeerde archieven van de families Van Dompseler, Van Fridagh, Hoeufft, Van Nagell, Nahuys, Von Steiger en Groot Haesebroek.

J.C. Kort en E.J. Wolleswinkel, Het archief van de Chambre Héraldique, de handschriftencollectie van de Hoge Raad van Adel en enkele gedeponeerde familiearchieven Archiefinventarissen van de Hoge Raad van Adel, deel 10 (’s-Gravenhage: Hoge Raad van Adel 2009) 223 blz., ill., index. ISBN 9789077576045.

Verkrijgbaar bij de Hoge Raad van Adel, Nassaulaan 2b, 2514 JS ’s-Gravenhage. Prijs € 10,-.

Zie: http://www.hogeraadvanadel.nl/.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten