maandag 29 maart 2010

Een wapen voor het Wapenregister van het CBG

door Guus van Breugel

Al enige tijd bestond de behoefte om het wapenregister voor burgers in Nederland te voorzien van een beeldmerk. In 1971 werd het eerste familiewapen geregistreerd en gepubliceerd in CBG-jaarboek 26. Dat was het wapen Giulini di Giulino. Inmiddels lieten meer dan 1100 families zich inschrijven. Het nieuwe beeldmerk is in 2009 ontstaan uit twee oude wapens en representeert al deze ingeschrevenen. De verwachting is, dat het samen met een nieuwe letter en op ander, zwaarder papier in de loop van 2010 geïntroduceerd wordt op de wapencertificaten.

Het schildhoofd is ontleend aan het oude logo van het Centraal Bureau voor Genealogie zoals dit tussen 1945 en 1985 onder andere op het titelblad van het Jaarboek prijkte. In het onderste gedeelte zijn drie schildjes opgenomen, oorspronkelijk het gildewapen van de scilders, de lieden die in de middeleeuwen met eenvoudige lijmverven de schilden voorzagen van het wapen van de drager.

De blazoenering is als volgt: In zilver drie rode schilden en in een blauw schildhoofd bezaaid met gouden blokjes, een uitkomende gekroonde gouden leeuw, rood getongd en genageld, in de rechtervoorklauw houdende een zilveren zwaard met gouden gevest. Achter het schild twee gekruiste zilveren herautstaven.

Bijna 40 jaar is het CBG de vertrouwde centrale instantie waar men gedegen adviezen krijgt voor wat betreft onderzoek naar-, en het gebruik van familiewapens. Het register is niet het oudste register voor burgers (dat van de Fryske Rie foar Heraldyk bestaat al sinds de zestiger jaren!), maar waarschijnlijk wel het bekendste. Er wordt zonder winstoogmerk tijd genomen voor de wensen van de cliënt, de historische aspecten van een familie, contextonderzoek (het moet een onderscheidend kenmerk zijn), controle op de volledigheid van het genealogisch bewijs, en tot slot het ontwerpproces, waarbij veel esthetisch gevoel en kennis van beeldgrammatica komt kijken. Het hier afgebeelde beeldmerk is dan ook - zonder ‘dik te doen’- een keurmerk voor goede heraldiek. Met een preegstempel wordt het, naast de handtekening van de directeur van het CBG, in de wapencertificaten gedrukt.

Klik hier voor meer informatie over wapenregistratie